Mail Hill nummer 3

Informatie uit Je Wereld

Voorwoord

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Het is u wellicht al ter ore gekomen dat onze rector, Rijk Vlaanderen, vanwege ziekte afwezig is. Het verloop van zijn herstel is moeilijk te voorspellen, maar het laat zich aanzien dat hij voor een langere periode afwezig zal zijn.
In de tussentijd zal de heer Wim Smits zijn functie waarnemen, hierbij ondersteund door het managementteam.

Wij wensen Rijk heel veel sterkte op zijn weg naar, hopen we, een spoedig en volledig herstel.

Managementteam Mill Hill College

Open dag
Op zondag 24 februari 2019 vindt de open dag voor de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen plaats van 11.00 uur tot 15.00 uur.

We hebben dringend nog leerlingen nodig die willen helpen bij de ontvangst, de catering en de garderobe. Lees meer…

Zij kunnen zich daarvoor aanmelden per mail bij Nicole van Oers

Naast deze algemene hulp kunnen leerlingen ook hun bijdrage verlenen bij de diverse presentaties van vakken. Zij worden daarvoor benaderd door hun vakdocenten.

Als leerlingen geen taak hebben tijdens de open dag, is het niet de bedoeling dat ze aanwezig zijn.

We vinden het erg fijn dat ze trots zijn op de school en dat ze graag willen laten zien dat ze er leerling zijn, maar we verwachten een grote drukte.

Klik hier voor algemene informatie, belangrijke data etc.

Vooraankondiging studiedag
Op dinsdag 2 april 2019 vindt er een studiedag plaats voor alle docenten van het Mill Hill College.
De leerlingen hebben die dag geen les.

Derdewereldrommelmarkt
Met de opbrengst van de rommelmarkt hebben we afgelopen jaar een project in Gambia kunnen steunen voor € 6.750,-. Het is één van de projecten die door onze toenmalige tweedeklassers is uitgekozen. Lees meer…

Ook komend jaar willen we leerlingen betrekken bij het maken van de keuze welke projecten we voor de 50e derdewereldrommelmarkt willen steunen.

We hebben een voortgangsrapportage ontvangen van wat het EFSTH-ziekenhuis in Banjul met het geld heeft gedaan: de renovatie van de recovery room. In de rapportage staan veel foto’s van de werkzaamheden. Verder hebben we foto’s gekregen van een couveuse gevuld met allerlei medisch materiaal voor de kinderafdeling. Die krat is onderweg naar Banjul. Iets waar de kinderarts speciaal om vroeg, zijn infuuspompen. Heel fijn dat we er vijf bij konden doen. Verder zijn er ook twee zuurstofapparaten geleverd. Die zijn meteen in gebruik genomen op de afdeling Neonatologie.

Je ziet dat onze inspanningen tijdens de 49e derdewereldrommelmarkt niet voor niets zijn geweest. Daarom kijken we met extra veel plezier uit naar de aanstaande 50e derdewereldrommelmarkt. Gezien dat lustrum willen we daar graag iets speciaals van maken en we hopen dat jij dan ook weer van de partij zult zijn.

Namens de werkgroep derde wereld

Emile van Schie

LOB-nieuws
Mavo-2: Vakkeuze
Lees meer…

De leerlingen in mavo-2 gaan in week C5 een keuze maken voor vakken voor volgend jaar.

De keuze is Frans, Duits en/of natuurkunde. De leerlingen worden door de mentoren geïnformeerd en begeleid. De leerlingen geven ook zichzelf advies via de lob-adviestool. Die staat nu voor ze open tot vrijdag 15 februari 2019. De mentor kan ze inzien via de tool.

Vwo-2: Vakkeuze
Lees meer…

Ook de 2e klassen vwo gaan aan het eind van de C-periode een keuze maken: die leerlingen die bijna zeker weten dat ze een bèta profiel zullen kiezen, kunnen zich nu al op de bèta vakken gaan oriënteren. Ze krijgen dan de vakken science en informatica en wisselen daar een moderne vreemde taal voor in.

De keuze zal in de weken C5 t/m C7 worden voorbereid in de mentorlessen. De vakdocenten zullen aan elke leerling een advies geven over de betreffende vakken.

De leerlingen die nog geen keuze kunnen of willen maken, kunnen aan het eind van vwo-3 alsnog voor een bèta profiel kiezen. Zij kunnen dan niet het vak NL&T (natuur, leven en technologie) kiezen, omdat dit rechtstreeks aansluit op het vak Science.

U hebt hierover al een brief ontvangen.

 

Mavo-3, havo-3, vwo-3: Tijdspad profiel- en vakkenkeuze
Lees meer…

In week C4, van 11 t/m 15 februari 2019, maken de leerlingen van de derde klassen hun (voorlopige) profielkeuze. In week C5 zijn de adviesvergaderingen.

Uw zoon/dochter krijgt het advies over het gekozen profiel mee naar huis. Naar aanleiding van dit advies is het mogelijk om in week C6 in gesprek te gaan met de lob-coördinator. Naar aanleiding van het advies of gesprek kan de profielkeuze nog gewijzigd worden.

De definitieve profielkeuze wordt in D2 gemaakt.

Havo-5 en vwo-6: Afsluiten LOB
Lees meer…

De leerlingen van de eindexamenklassen vwo-6 en havo-5 dienen op dinsdag 12 maart 2019 het handelingsdeel LOB afgesloten te hebben.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld