Mail Hill nummer 5

Informatie uit Je Wereld

Voorwoord

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Dit is alweer de laatste Mail Hill van het schooljaar 2018-2019. Voordat we het goed en wel in de gaten hebben, is het vakantie. We hebben nog wel enkele drukke, belangrijke weken voor de boeg.

Op dit moment zitten wij, samen met ruim 300 kandidaten en hun familie, in spanning te wachten op de examenuitslagen. Gelukkig hebben wij niet te maken gehad met ontbrekende pagina’s in examens, gestolen of kwijtgeraakte postzakken of ongeldig verklaarde examens. Nu nog hopen op een goede uitslag.

In deze Mail Hill treft u een heleboel praktische informatie over de afronding van het schooljaar: van de diploma-uitreikingen, de schakelweek, het inleveren van de (school)boeken en kluissleuteltjes tot het watersportkamp en de start van het nieuwe schooljaar.

Intern zijn wij hard bezig om de organisatie voor het schooljaar 2019-2020 ‘rond’ te krijgen. Zo zijn er nog allerlei vacatures die ingevuld moeten worden. Inmiddels is ook duidelijk dat na de vakantie de vacature voor rector opnieuw zal moeten worden ingevuld. In overleg met de raad van bestuur van OMO heeft Rijk Vlaanderen om gezondheidsredenen zijn functie neergelegd.

Rest mij om iedereen een goede afronding van het schooljaar te wensen en daarna een welverdiende, mooie vakantie.

Wim Smits
namens het managementteam Mill Hill College

Mededelingen over het einde van schooljaar 2018-2019
In deze mail hill vindt u het draaiboek voor het einde van het schooljaar.

Eindexamens

 • Woensdag 12 juni 2019
  Uitslag eerste tijdvak.
  Lees meer…

  Alle kandidaten dienen telefonisch bereikbaar te zijn en daarna beschikbaar om de voorlopige cijferlijst in ontvangst te nemen.

  Tijdstip activiteit
  12.00 uur Mavo-vergadering
  13.00 uur Havo-vergadering
  14.30 uur Vwo-vergadering
  Tot uiterlijk 16.00 uur Kandidaten die niet zijn geslaagd worden gebeld.
  De kandidaten van havo en vwo worden na afloop van de vwo-vergadering gebeld, omdat veel mentoren lesgeven op havo en vwo
  Tot 17.00 uur Nietgeslaagde kandidaten op school i.v.m. aanvraag herkansing
  17.30 uur Geslaagde kandidaten in het Atrium om de voorlopige cijferlijst te ontvangen

  • Maandag 17 juni 2019 tot en met vrijdag 21 juni 2019
   Zittingen van het tweede tijdvak voor inhalen, herkansen en cijfer verbeteren.
  • Vrijdag 28 juni 2019
   Uitslag tweede tijdvak. Alle kandidaten van het tweede tijdvak worden in de loop van de dag gebeld, zodra de uitslag definitief bekend is. Wij streven ernaar om al in de ochtend te kunnen bellen.

De diploma-uitreikingen
De diploma-uitreikingen vinden op de volgende momenten plaats.
Lees meer…

 

 

dinsdag 2 juli 2019 diploma-uitreiking havo

18.30 uur De mentoren ontvangen de leerlingen in de personeelskamer
19.00 uur Diploma-uitreiking in het Atrium
20.30 uur Receptie
21.30 uur Einde receptie

woensdag 3 juli 2019 diploma-uitreiking mavo

13.30 uur De mentoren ontvangen de kandidaten in de personeelskamer
14.00 uur Diploma-uitreiking in het Atrium
15.00 uur Receptie
16.30 uur Einde receptie

woensdag 3 juli 2019 diploma-uitreiking vwo

18.30 uur De mentoren ontvangen de kandidaten in de personeelskamer
19.00 uur Diploma-uitreiking  in het Atrium
20.00 uur Receptie
21.00 uur Einde receptie

Schakelweek
Op dinsdag 18 juni 2019 is er les tot en met het 5e lesuur (12.35 uur
) voor alle leerlingen.
Daarna hebben zij studievrij.
De schakelweek start op woensdag 19 juni 2019.
Het rooster komt op de website te staan.
Let op niet alle starttijden zijn hetzelfde!

Boeken inleveren
Schoolboeken dienen te worden ingeleverd op donderdag 4 juli 2019.
Wij hebben dit uitbesteed aan Iddink. Van Iddink ontvangt iedereen informatie over het tijdstip waarop de boeken ongekaft ingeleverd dienen te worden. Op de afgesproken dag is er op school een inleverteam van Iddink aanwezig. Als de kaften nog op school verwijderd moeten worden, dan dienen deze en andere zaken uit het kluisje weggegooid te worden in de daarvoor bestemde containers. Als blijkt dat een leerling een herexamen of taak heeft, kan hij/zij de boeken behouden en zelf terugsturen naar Iddink.
Leerlingen die deelnemen aan de zomerschool, behouden de boeken van desbetreffende vakken en zij leveren hun boeken na afronding van de zomerschool op school in. Hun boeken worden door de school naar Iddink gestuurd. Er komt nog informatie waar zij deze boeken in dienen te leveren.

Watersportkamp
Van maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 juni 2019  is het watersportkamp voor de brugklassen. Voor de leerlingen die niet meegaan wordt een programma op school georganiseerd.

 

 

Boeken van de mediatheek inleveren
Zijn de boeken niet op tijd ingeleverd of verlengd? Naast de onvermijdelijke boete loopt de leerling het risico dat de gebruikersaccount voor het netwerk (computer, e-mail, Moodle etc.) wordt geblokkeerd.

 

 

Kluisjes
Op het einde van het schooljaar moeten alle kluisjes leeg en schoon zijn gemaakt. ALLE brugklasleerlingen leveren hun kluissleutel aan het einde van het schooljaar in.

Vriendelijk verzoek aan de examenleerlingen om hun kluissleutel uiterlijk 4 juli 2019 in te leveren.
En vriendelijk verzoek aan alle leerlingen om alle spullen mee naar huis te nemen en afval te deponeren in de daarvoor bestemde bakken.
De kluissleutel dient ingeleverd te worden bij de loge, met vermelding van het nummer van het kluisje. Examenleerlingen ontvangen de borg voor de kluissleutel terug.  Als het IBAN-nummer nog niet bekend is voor het terugstorten van de borg, dan deze graag doorgeven bij de loge.

Inhaalproefwerken
Gemiste proefwerken (en havo-4 de schoolexamens!) dienen te worden ingehaald op donderdag 27 juni 2019 vanaf 8.30 uur in lokaal 109, 108 of 107. Een leerling die een proefwerk(en) heeft gemist, neemt zelf contact op met desbetreffende vakdocent om een afspraak te maken over het inhalen. Lees meer…

Gebeurt dit niet, dan zijn de consequenties voor de leerling. Als de leerling een afspraak heeft gemaakt, ontvangt hij/zij via de mail nog een bevestiging met vermelding van het tijdstip en lokaal. Deze mail zal op woensdagavond 26 juni 2019 verstuurd worden.

Voor mavo-3, vwo-4 en vwo-5 geldt, dat het inhalen van schoolexamens (net als de herkansingen hiervan) plaatsvindt in schooljaar 2019-2020. Leerlingen die toetsen gemist hebben, komen sowieso in bespreking voor wat betreft de overgang, want met een incomplete cijferlijst kan een leerling in principe niet bevorderd worden.
Er moet een herkansing ingezet worden om het gemiste werk in te halen.

Het uitreiken van de rapporten: vrijdag 5 juli 2019
De mentor reikt het rapport alleen aan de leerling zelf uit.
De formulieren met informatie over een herexamen of taak (onderbouw) worden door de mentor samen met het rapport uitgereikt. Niet afgehaalde rapporten worden door de mentor ingeleverd bij de coördinator leerlingzaken van de betreffende afdeling, die ze bewaart totdat de leerling zelf het rapport op komt halen.Lees meer…

Het rooster hiervoor is als volgt:

Brugklas 09.00 uur 2e klassen 09.00 uur Havo-4 09.00 uur
klas lokaal klas lokaal klas lokaal
B1A 101 M2A 31 H4a 17
B1B 102 M2B 32 H4b 18
B1C 103 M2C 33 H4c 19
B1D 104 H2A 10 H4d 20
B1E 105 H2B 09 H4e 21
B1F 106 H2C 12
B1G 107 V2A 13
B1H 108 V2B 14
B1Xa 41 B2X 42
B1Xb 40 B3X 39
3e klas 10.30 uur Vwo-4 en vwo-5 10.30 uur
klas lokaal mentor lokaal mentor lokaal
M3A 09 BEA 102 MEJ 01
M3B 10 FER 106 NIE 02
M3C 12 GEL 38 PEE Eigen kamer
H3A 105 GEY Eigen kamer PET 03
H3B 104 HOF 13 ROM 50
H3C 103 MAR 14 VEK 51
H3D 101 ZON Talenplein
V3A 107
V3B 108
V3C 109

Eventuele toetsen die voortkomen uit de overgangsvergaderingen worden afgenomen op vrijdag 16 augustus 2019 om 09.00 uur in lokaal 109.
Taken dienen uiterlijk vrijdag 16 augustus 2019 voor 11.00 uur te worden ingeleverd bij de loge, voorzien van naam leerling en naam docent.

Begin vakantie en start schooljaar
Begin vakantie
De vakantie begint na de uitreiking van de rapporten op vrijdag 5 juli 2019. Lees meer…

Tot die datum dienen de leerlingen beschikbaar te zijn om schoolse zaken af te werken, indien nodig. Leerlingen moeten er voor zorgen bereikbaar te zijn voor de mentor.

Start schooljaar
Op maandag 19 augustus 2019 begint het nieuwe schooljaar.
Lees meer…

De brugklassers worden op school verwacht om 12.45 uur
De overige klassen worden vanaf 13.00 uur verwacht voor een eerste introductie met de mentor. Het rooster hiervoor zal via de e-mail en website bekend worden gemaakt. Hou die dus in de gaten! Het introductieprogramma van maandag 20 augustus duurt tot 15.00 uur.

Vanaf dinsdag 20 augustus 2019 hebben alle leerlingen van klas 2 en hoger les volgens rooster.
Op vrijdag 23 augustus is ’s middags voor alle jaarlagen een introductiebijeenkomst van het schooljaar. Meer informatie hierover volgt in de eerste lesweek.

Alvast veel succes met de afronding van het schooljaar en een fijne vakantie!

Franca Peek-Warnars MME

sectordirecteur vwo & portefeuillehouder interne organisatie

Stemmen voor nieuwe leden oudergeleding MR
Onlangs hebt u een e-mail ontvangen waarin stond dat de MR leden zoekt voor de oudergeleding.
Inmiddels hebben er een aantal ouders zich opgegeven, vandaar dat er verkiezingen gehouden moeten worden.
U kunt niet meer stemmen.

Kangoeroewedstrijd
De uitslagen van de kangoeroewedstrijd zijn binnen.
Dit jaar weer een paar mooie resultaten.
Uit V3C hebben het duo Mathijs Muis en Olivier Reinacher de maximale score van 130 punten gehaald. Dus 100% percentiel score
Uit B1C hebben het duo Lieve van der Haar en Aimy van de Donk met een score van 81 een percentielscore van 95% behaald
Uit H3D heeft Sophie de Kok een score van 102 behaald en dat was een percentielscore van 90%.

Ingekomen bericht van de GGD
Op vakantie naar Indonesië, Turkije, Kaapverdië, Marokko……?Lees meer…


Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar ook voor landen verder weg zoals Kaapverdië of Indonesië adviseren wij vaccinaties tegen o.a. besmettelijke geelzucht (hepatitis A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op kindercentra en crèches verspreiden. Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties

Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl welke adviezen er gelden. U kunt eenvoudig online een afspraak maken bij een GGD in uw regio. Download de app GGDreistmee.

“Even niets op de fiets”
Onder deze leuze loopt de campagne tegen gebruik van telefoongebruik op de fiets. De invloed van gebruik van deze moderne communicatiemiddelen in het verkeer zijn vergelijkbaar met rijden onder invloed. Een schrijnend voorbeeld van een ongeluk met dodelijke afloop is het verhaal van Tommy-boy. Een jongen die al append een weg oversteekt en geschept wordt door een passerende auto. Vanaf 1 juli is het gebruik van telefoon op de fiets strafbaar. Wordt je gepakt dan is dat wel een heel duur telefoontje geweest…

Agenda

De agenda’s zijn ook te vinden op de website bij jaarplanning.
Klik hier voor de agenda van juni 2019
Klik hier voor de agenda van juli 2019

Mill Hill College

Versterk Je Wereld