Ik zou heel graag archeoloog worden.

Maar is er over 20 jaar nog wel iets op te graven?

Er zijn auto’s die kunnen rijden op zonne-energie.

Hoe lang blijven we de wereld dan nog vervuilen?

Het Chinese alfabet kent ruim duizend tekens.

Hoe ziet een Chinees toetsenbord er dan uit?

Juli 2021

Een maand uit Je Wereld

Week 26

02-07-2021 Uitslag CE2

Week 27

05-07-2021 Schakelweek
06-07-2021 CE 3
06-07-2021 schakelweek
07-07-2021 CE 3
07-07-2021 Schakelweek
08-07-2021 CE 3
08-07-2021 Schakelweek
09-07-2021 CE 3
09-07-2021 Schakelweek

Week 28

13-07-2021 Inhalen gemiste toetsen schakelweek 4, klas 2 t/m 4
14-07-2021 Inhalen gemiste toetsen schakelweek 4, klas 2 t/m 4
15-07-2021 Inhalen gemiste toetsen schakelweek 4, klas 2 t/m 4
15-07-2021 Uitslag CE 3
16-07-2021 Intake zomerschool

Week 29

19-07-2021 Start zomerschool
20-07-2021 Boeken inleveren
20-07-2021 18.00-21.30 uur Diploma-uitreiking havo
21-07-2021 13.30-17.00 uur Diploma-uitreiking mavo
21-07-2021 19.00-21.00 uur Diploma-uitreiking vwo
23-07-2021 Overgangsrapporten ophalen
23-07-2021 Afsluiting zomerschool

Zomervakantie van maandag 26 juli tot en met vrijdag 3 september 2021

Mill Hill College

Versterk Je Wereld