Mail Hill nummer 2

Informatie uit Je Wereld

Voorwoord

Beste ouders/verzorgers,

In de eerste Mail Hill sloot ik het voorwoord af met een uitnodiging om onze jubileum rommelmarkt te komen bezoeken. Zoals u verderop kunt lezen is de 50e editie een enorm succes geworden met een recordopbrengst van ruim € 60.000.

Ik zou u in deze Mail Hill ook graag onze nieuwe rector hebben voorgesteld. Helaas zijn we er nog niet in geslaagd om de ideale kandidaat te vinden voor deze belangrijke functie. Onze zoektocht gaat door en we blijven hopen dat we er toch op korte termijn in zullen slagen. We houden u op de hoogte.

Verder treft u in deze Mail Hill zoals gebruikelijk weer veel feitelijke informatie aan over allerlei activiteiten binnen de school. Maar één mededeling wil ik hier wel nadrukkelijk onder de aandacht brengen: er wordt namelijk gebroken met een jarenlange traditie. We stappen af van het meegeven van een rapport na afloop van iedere periode. Alleen op het einde van het schooljaar krijgt uw zoon/dochter nog een rapport mee naar huis. Ter voorbereiding op de interviewavonden kunt u resultaten en feedback terugvinden in Magister en in ons leerlingvolgsysteem.

Wim Smits

Waarnemend rector

Interviewavonden

Op 26 en 28 november zijn de eerste interviewavonden van het schooljaar.

Tijdens deze avonden kunnen de ouders/verzorgers van de leerlingen uit klas 2 en hoger spreken met de mentor en de ouders/verzorgers van alle leerlingen kunnen spreken met  vakdocenten.

Het is gebruikelijk dat de leerlingen tijdens deze interviewavonden ook aanwezig zijn.

De ouders/verzorgers ontvangen in de eerste week van november een mail met informatie hoe de inschrijving voor de interviewavonden verloopt.

De ouders/verzorgers van de leerlingen uit Team-X ontvangen een aparte uitnodiging.

Rapporten

De ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 2 t/m 6 zijn gewend dat hun zoon/dochter na elke schakelweek een rapport mee naar huis krijgt.
Aan het begin van het schooljaar is al aangekondigd dat er voor alle leerjaren alleen een rapport aan het einde van het schooljaar komt.
Alle resultaten, tussenstanden per vak zijn beschikbaar en up-to-date in Magister. De feedback van de docenten is in te zien in het LVS (leerlingvolgsysteem) op de website.

Versneld vwo

Op maandag 11 november a.s. vindt de informatieavond over versneld vwo voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in de C-stroom plaats.

Wijnand Kok, coördinator versneld vwo, zal uitleg geven over de inhoud, procedure en tijdslijn. Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Ouder(s)/verzorger(s) hebben hier inmiddels een brief over ontvangen.

AUDITIES  UNplugged, editie #5

Na de succesvolle eerdere edities, komt er dit jaar weer een vervolg op UNplugged, hét muzikale podium van het Mill Hill College.

Niet alleen instrumentalisten en singer-songwriters worden uitgenodigd auditie te doen. We zijn ook op zoek naar mooie dansoptredens, rappers, dichters, eventueel in combinatie met live muziek, en leerlingen die het leuk vinden om UNplugged op een unieke manier te presenteren.

Dus ben jij een goede zanger(es), gitarist, trompettist, pianist of speel je basgitaar, viool, cello, sax of dwarsfluit? Kun jij goed presenteren of ben jij degene met magnifieke dansmoves? Meld je dan aan voor de audities via de website van de school.

Lees meer…

Bij voldoende aanmeldingen van instrumentalisten zal er ook een orkest gevormd worden!

Extra informatie kun je uiteraard krijgen van mevrouw De Beer, meneer Kooijmans of meneer De Graaff.

AUDITIES: dinsdag 19 november 2019 vanaf 15.30 uur in het muzieklokaal.

VOORSTELLING: donderdag 6 februari  2020 om 20.00 uur in de kapel van CC Jan van Besouw.

Groetjes en hopelijk tot op de auditie!

Organisatie UNplugged

Jubileum: 50 jaar Derde Wereld Rommelmarkt

De Derde Wereld Rommelmarkt is weer achter de rug. Het weer zou onstuimig zijn maar het viel erg mee in Goirle en in de tenten was het heel aangenaam. Er zijn weer ontzettend veel spullen verkocht voor goede doelen in Myanmar, Kenia, Ghana, Gambia etc. Leerlingen, ouders, collega’s en vele andere vrijwilligers hielpen mee om een opbrengst te behalen van maar liefst € 62.000! Allemaal zeer hartelijk bedankt voor dit fantastische resultaat!

Lees meer…

Wil je meer weten over de laatste 50 jaar rommelmarkt, koop dan het jubileumboek. Het boek staat boordevol met informatie, foto’s, columns en interviews. Het boek is te koop voor € 10 bij boekhandel BLZ de Buitelaar in Goirle, De Hovel 21. Met de aanschaf steunt u ook het goede doel!

Met vriendelijke groeten,

De Werkgroep Derde Wereld van het Mill Hill College

Glazen huis centrum Goirle

Ook dit jaar organiseert stichting Gelden vûr Helden in de week voor kerst weer een evenement om geld in te zamelen voor lokale goede doelen. Het Mill Hill College draagt deze actie een warm hart toe.

Een onderdeel van het evenement is het “Glazen Huis”. Drie dagen lang wordt 24 uur per dag live radio gemaakt. Gelden vûr Helden wil leerlingen van het Mill Hill College de kans bieden om hun maatschappelijke stage (MAS) te verbinden aan dit mooie initiatief. Leerlingen kunnen zich aanmelden om (een deel van) de periode plaats te nemen in het Glazen Huis. Uiteraard zal Gelden vûr Helden de leerlingen begeleiden.

Lees meer…

Van deelnemende leerlingen verwachten wij dat ze hun tijd in het Glazen Huis goed voorbereiden: een langere periode achter elkaar radio maken vergt de nodige planning! Onderdeel van de voorbereiding is een training “radio maken” verzorgd door de LOG (Lokale Omroep Goirle).

Leerlingen die interesse hebben in een leuke en leerzame maatschappelijke stage, maar ook leerlingen die dit jaar geen maatschappelijke stage lopen maar wel interesse hebben, kunnen zich melden bij de heer R. van Overbruggen (rvanoverbruggen@millhillcollege.nl).

Resultaten enquête Team-X

In Juni 2019 is door de kwaliteitskring onder zowel ouders als leerlingen van Team-X een enquête afgenomen. Daarin is onderzocht hoe de leerlingen en hun ouders de onderwijsvorm van Team-X ervaren. Wat zijn de positieve punten en wat zijn tips ter verbetering? De resultaten van de enquête worden op dit moment verwerkt. U kunt een verslag van de resultaten vinden op het oudergedeelte van de website van het Mill Hill College vanaf 28 oktober a.s.

Informatieavond Havo 3:

Op 1 oktober jl. heeft de informatieavond plaatsgevonden voor ouder(s)/verzorger(s) van havo-3 leerlingen over het profielkeuzeproces en de keuzemogelijkheden binnen lob.

Hier vindt u de powerpointpresentatie die op 1 oktober jl. is gegeven.

Aanmelding vervolgopleidingen:

Vanaf 1 oktober jl. kunnen leerlingen zich aanmelden voor hbo en wo-vervolgopleidingen. Aanmelden voor hbo en wo-opleidingen verloopt via Studielink. Leerlingen moeten over een DigiD beschikken om in te kunnen loggen.

Vanaf 1 november a.s. kunnen leerlingen zich aanmelden voor mbo-vervolgopleidingen. Bij enkele mbo-opleidingen geldt het principe “vol is vol”. Voor welke opleidingen dit geldt, is na te lezen op de website van de opleidingen en op de website van de overheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/checklist-studeren.
Verdere informatie is te vinden op de website van DUO: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/deadline-aanmelden-opleiding-hogeschool-of-universiteit

of op de website van Studiekeuze123:
https://www.studiekeuze123.nl/wegwijzers/studie-kiezen/hoe-moet-ik-mij-aanmelden.

Open dagen:

In november en december zijn in het hele land open dagen bij de diverse vervolgopleidingen. Hieronder staan er enkele genoemd. Open dagen en andere voorlichtingsactiviteiten bij andere onderwijsinstellingen zijn te vinden op de websites van de betreffende instelling of op de website van Studiekeuze 123, open dagen kalender. Voor open dagen en meeloopdagen dient men zich soms ook aan te melden.
Op de website van Studiekeuze123 kunnen leerlingen alles vinden met betrekking tot open dagen, opleidingen, eisen enzovoort. Deze site is gelieerd aan de overheid.

Lees meer…

 

Mill Hill College

Versterk Je Wereld