Wat een ouder wil weten

Hoe kan ik de voortgang van mijn kind volgen?

De feedback op alle opdrachten is terug te lezen via Magister. De feedback bestaat bij elk onderdeel uit woordelijke feedback en een beoordeling onvoldoende, matig, voldoende of goed. Bovendien wordt er aangegeven op welk niveau de leerling heeft gewerkt: mavo, havo of vwo.

Wat en ouder wil weten

Hoe ziet de mentorbegeleiding eruit?

In klas 1 en 2 heeft elke klas 3 coaches. Deze drie coaches zijn tegelijkertijd de mentoren van de klas. Iedere mentor begeleidt 1/3 van de klas. De mentor vormt het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. In 1-op-1-gesprekken bespreekt de mentor de voortgang en het welzijn van de leerling.
Aan het einde van ieder thema vinden er ouderpresentaties plaats. Bij deze presentaties zijn ouders, de leerling en de mentor aanwezig. Tijdens deze presentatie vertelt de leerling wat hij van het afgelopen thema vond. Wat zijn  zijn mijn sterke kanten en welke verbeterpunten zijn er. Tijdens deze ouderpresentaties neemt de leerling de leiding. Het is mooi om te zien hoe goed en eerlijk leerlingen zichzelf kunnen beschrijven.
Wat een ouder wil weten

Werkt mijn kind op zijn eigen niveau?

Zeker! Leerlingen met een mavo-, havo of vwo-advies zitten bij elkaar in de klas, maar ze werken wel op hun eigen niveau. In klas 1 starten de leerlingen bij de losse vakken op het niveau van hun basisschooladvies. Gedurende het jaar en in klas 2 en 3 krijgen de leerlingen de ruimte om door te groeien naar een hoger niveau of om vakken die als lastig worden ervaren te volgen op een lager niveau.
Bij de opdrachten van de subtopics krijgen de leerlingen de vrijheid om zelf verdieping of verbreding aan te brengen binnen de uitwerking van de opdracht. De prof (vakdocent) beoordeelt de opdracht en geeft ook aan op welk niveau de leerling heeft gewerkt.

 

Wat een ouder wil weten

Hoe verloopt de overgang naar het reguliere onderwijs?

In de derde klas krijgen de leerlingen alle vakken als los vak aangeboden, dus ook de vakken die in klas 1 en 2 terugkwamen binnen de thema’s. De leerlingen krijgen twee keer een advies over hun niveau. In november is het advies voorlopig, in maart is het advies definitief. Gedurende het hele schooljaar wordt er gewerkt aan LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding). Zo kunnen leerlingen uiteindelijk tot een goede keuze van een profiel komen.
In de vierde klas worden de leerlingen die in een reguliere klas zijn ingestroomd extra begeleid door een overstapcoach. Dit is een docent die veel kennis heeft over Team-X. Hij bespreekt met de leerlingen waar ze na de overstap tegenaan lopen en geeft daarbij ondersteuning.

 

Wat een ouder wil weten

Wat houden de coachuren in?

De coachuren worden verzorgd door de coaches/mentoren. Iedere coach geeft elke week meerdere coachuren. Deze coachuren vormen een groot deel van het totale aantal uren per week. De leerlingen worden meerdere uren achter elkaar begeleid door de vaste gezichten van de klas. Alle coachuren (inclusief alle vaklessen) worden gegeven in het eigen lokaal.
Tijdens de coachuren wordt er gewerkt aan de opdrachten van de subtopics of werken de leerlingen verder aan de opdrachten van de vakken. Daarnaast is tijdens deze uren structureel aandacht voor persoonsvorming (Ik-X). Het blok van coachuren wordt gestart met een klassikale kring. Tijdens deze kring kunnen de leerlingen hun verhaal kwijt of is er aandacht voor bijvoorbeeld de actualiteit.