Mail Hill nummer 5

Informatie uit Je Wereld

Voorwoord

Beste ouders/verzorgers,

Mijn eerste werkdag op het Mill Hill College was 16 maart. De dag dat de scholen vanwege de coronacrisis moesten sluiten. Wat een bijzonder schooljaar is het geweest! Lessen en werkoverleg moesten ineens online, examens gingen niet door en van leerlingen werd een grote zelfstandigheid gevraagd. Ook mijn kennismaking met leerlingen en ouders is daardoor totaal anders gelopen dan ik vooraf had gepland. Er is geen gelegenheid geweest om even in een les te kijken, de sfeer op school te proeven of om ouders de hand te schudden.
Is alles goed gegaan? Nee, dat niet. Voor een school is persoonlijk contact nu eenmaal belangrijk en het lesrooster geeft houvast. Toch ben ik trots op de wijze waarop onze docenten en overige medewerkers alle ballen in de lucht hebben weten te houden en dat we de leerlingen die het nodig hadden, extra aandacht hebben kunnen geven.

Na de zomervakantie kunnen we weer ‘normaal’ starten en vervalt de 1,5 meter beperking voor leerlingen. Toch zal het nog wel even duren voordat we ook echt hetzelfde onderwijs als vóór de corona-crisis kunnen geven. En misschien moeten we dat ook helemaal niet willen. Door de druk van de crisis zijn er mooie pareltjes ontstaan op het gebied van onderwijs op afstand. Die goede dingen willen we graag op een of andere manier behouden.

Maar zover is het nog lang niet. Eerst nog vakantie met hopelijk goed weer en nieuwe, verrassende ontmoetingen. Misschien komen jullie door corona wel op andere plekken dan normaal. Maar zoals de Dalai Lama al zei: “Ga één keer per jaar naar een plek waar je nooit eerder bent geweest.”

Fijne vakantie en veel leesplezier met de Mail Hill!

Ard van Aken
rector

Afgelaste activiteiten
Vanwege de bestaande onzekerheden vinden wij het niet verantwoord om nu contractuele verplichtingen aan te gaan en daarom hebben wij helaas het besluit moeten nemen om alle meerdaagse excursies en reizen die zouden plaatsvinden in de eerste helft van het komende schooljaar 2020/2021 af te gelasten. Het gaat daarbij om de volgende reizen:

  • De eerder naar september 2020 uitgestelde buitenlandreizen havo-4 en vwo-5.
  • De buitenlandreizen mavo-4 die zouden plaatsvinden in oktober 2020.
  • Het kamp mavo-3 dat zou plaatsvinden in oktober 2020.
  • Het zeilinstructiekamp dat plaats zou vinden in september 2020.

Het watersportkamp voor de brugklas was al eerder afgelast.
Mocht u voor de excursies reeds (aan)betalingen hebben gedaan, dan zal dit bedrag binnen vijf weken op uw rekening worden teruggeboekt. Dit geldt ook voor de betalingen die via de ouderbijdrage gedaan zijn voor geannuleerde activiteiten uit de tweede activiteitenweek van april jl.
Wij zijn ons ervan bewust dat het afgelasten van de meerdaagse excursies tot grote teleurstelling leidt. We hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.

 

Plenda agenda
Komend schooljaar 2020-2021 werken alle leerlingen van de brugklas, Team-X-2, mavo-2, havo-2 en vwo-2 met de Plenda agenda. Deze wordt via school aangeschaft en bij de start van het schooljaar door de mentor aan de leerlingen uitgedeeld. De agenda kost
€ 12,- en wordt via de ouderbijdrage verrekend.

Diploma-uitreikingen 2019-2020


Dinsdag 7 juli 2020 diploma-uitreiking havo

18.30 uur Aanvang
21.30 uur Sluiting

 woensdag 8 juli 2020 diploma-uitreiking vwo

13.30 uur Aanvang
16.30 uur Sluiting

 Woensdag 8 juli 2020 diploma-uitreiking mavo

18.30 uur Aanvang
21.00 uur Sluiting

Vriendelijk verzoek om indien mogelijk met de fiets te komen.

Boeken inleveren
Schoolboeken moeten worden ingeleverd van maandag 6 tot en met donderdag 9 juli. Vanwege de RIVM-richtlijnen komen de leerlingen op verschillende dagen in kleine groepen naar school. In onderstaande schema staat de klas, de dag en het tijdslot voor het inleveren van de boeken. Hoe ze ingeleverd moeten worden, staat in de richtlijnen die Iddink naar alle leerlingen stuurt, klik hier voor deze informatie.

Leerlingen die deelnemen aan de zomerschool behouden de boeken van desbetreffende vakken en leveren deze boeken na afronding van de zomerschool op school in. De boeken worden door de school naar Iddink gestuurd. Leerlingen ontvangen nog informatie waar zij de boeken in moeten leveren.

 maandag 6 juli 2020 08:30 uur t/m 08:50 uur V6a
08:50 uur t/m 09:10 uur V6b
09:10 uur t/m 09:30 uur V6c
09:50 uur t/m 10:10 uur H5a
10:10 uur t/m 10:30 uur H5b
10:30 uur t/m 10:50 uur H5c
10:50 uur t/m 11:10 uur H5d
11:10 uur t/m 11:30 uur M4a
11:30 uur t/m 11:50 uur M4b
12:30 uur t/m 12:50 uur M4c
12:50 uur t/m 13:10 uur M4d
13:10 uur t/m 13:30 uur V5a
13:30:uur t/m 13:50 uur V5b
13:50 uur t/m 14:10:uur H4a
14:10 uur t/m 14:30 uur H4b
14:50 uur t/m 15:10 uur H4c
15:10 uur t/m 15:30 uur H4d
15:30 uur t/m 15:50 uur H4e
dinsdag 7 juli 2020 08:30 uur t/m 08:50 uur V4a
08:50 uur  t/m 09:10 uur V4b
09:10 uur t/m 09:30 uur V4c
09:50 uur t/m 10:10 uur M3a
10:10 uur t/m 10:40 uur M3b
10:40 uur t/m 11:00 uur M3c
11:00 uur t/m 11:20 uur H3a
11:20 uur t/m 11:40 uur H3b
11:40 uur t/m 12:00 uur H3c
12:40 uur t/m 13:00 uur V3a
13:00 uur t/m 13:20 uur V3b
13:20 uur t/m 13:40 uur H2a
13:40 uur t/m 14:00 uur H2b
14:00 uur t/m 14:20 uur H2c
14:20 uur t/m 14:40 uur H2d
15:00 uur t/m 15:20 uur M2a
15:20 uur t/m 15:40 uur M2b
15:40 uur t/m 16:00 uur M2c
 woensdag 8 juli 2020 08:30 uur t/m 08:50 uur V2a
08:50 uur  t/m 09:10 uur V2b
09:10 uur t/m 09:30 uur B1a
09:50 uur t/m 10:10 uur B1b
10:10 uur t/m 10:30 uur B1c
10:50 uur t/m 11:10 uur B1d
11:10 uur t/m 11:30 uur B1e
11:30 uur t/m 11:50 uur B1f
donderdag  9 juli 2020 08:30 uur t/m 08:50 uur B1g
08:50 uur  t/m 09:10 uur B1h
09:10 uur t/m 09:30 uur B1j
09:30 uur t/m 09:50 uur B1k

Laptops en boeken van de mediatheek inleveren
Leerlingen die een laptop en/of boeken van de mediatheek geleend hebben, moeten de laptops uiterlijk woensdag 8 juli en de boeken uiterlijk donderdag 9 juli inleveren.

Kluisjes
Aan het einde van het schooljaar moeten alle kluisjes leeg en schoon zijn. Neem alle spullen mee naar huis en deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken. Voor de brugklassen wordt het inleveren van de kluissleutel geregeld door de mentor.
Vriendelijk verzoek aan de examenleerlingen en overige schoolverlaters om hun kluissleutel uiterlijk donderdag 9 juli in te leveren bij de loge onder vermelding van de naam van de leerling. Voor de examenleerlingen wordt de borg die betaald is voor de kluissleutel, geretourneerd als de kluissleutel wordt ingeleverd.

Zomerschool
Leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor de zomerschool hebben inmiddels een aankondiging en een beschrijving van de procedure ontvangen. De zomerschool start op dinsdag 7 juli 2020 en wordt afgerond op donderdag 16 juli 2020.

Eindrapport
Misschien ten overvloede, maar dit schooljaar krijgen leerlingen geen eindrapport en er zal geen afsluitend moment plaatsvinden met de mentor. Er vinden in de laatste schoolweek geen activiteiten plaats, behalve het inleveren van de boeken en de zomerschool.

Op maandag 24 augustus 2020 begint het nieuwe schooljaar.
Zoals het er nu naar uitziet, mogen we weer beginnen met volledige klassen. De brugklassers worden om 12.45 uur op school verwacht. De overige klassen komen vanaf 13.00 tot 15.00 uur op school voor een eerste introductie bij de mentor. Het introductierooster en het lesrooster zullen in de laatste week van de zomervakantie (17 t/m 21 augustus) bekend worden gemaakt. Houd daarom de mail en de website in de gaten! Vanaf dinsdag 25 augustus 2020 hebben alle leerlingen van klas 2 en hoger les volgens rooster.

51e Mill Hill Rommelmarkt afgelast!

Het zal niet als een verrassing komen, maar de 51e Mill Hill Rommelmarkt die gepland staat voor september 2020 gaat niet door. De toekomst op korte termijn is te onzeker om de rommelmarkt nu te gaan organiseren.
Lees meer…


Rond deze tijd moeten er organisatiekosten gemaakt worden. Het is zeer onzeker of we die terug kunnen verdienen. Het is immers nog maar de vraag of deze activiteit waarvoor een vergunning nodig is, dit jaar georganiseerd mag worden. Bovendien stelt de gemeente in verband met corona extra eisen, zoals anderhalve meter afstand voor publiek en medewerkers, die bij een rommelmarkt moeilijk te realiseren zijn.
We hopen op ieders begrip voor dit besluit en gaan ervan uit volgend jaar (op zondag 26 september 2021) wel weer van de partij te zijn. In welke vorm, zal tijdig worden gecommuniceerd. Als je ideeën hebt voor een opzet die “coronaproof” is, horen we dat graag.

Blijf gezond en hopelijk tot volgend jaar.

Werkgroep Derde Wereld Rommelmarkt

Uitslag MR-verkiezingen

Vanuit de leerlinggeleding is Neel al Jabori gekozen en vanuit de oudergeleding is Imre Mutsaers gekozen.

De MR heet haar nieuwe leden van harte welkom.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.