Mail Hill nummer 2

Informatie uit Je Wereld

Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,

Het is inmiddels half november en ik hoor alweer de eerste kerstliederen op de radio. Hoewel ik tijdens de zomervakantie nog de hoop had dat we een normaal schooljaar konden draaien, werd al snel na de zomervakantie duidelijk dat we onze ambities bij moesten stellen naar ‘zo normaal mogelijk’. Mondkapjes zijn op school verplicht, we gymmen nog steeds buiten, er was een beperkter aanbod in de schakelweek dan anders en of we buitenlandse reizen kunnen aanbieden is onzeker. Aan de ene kant is het goed dat de focus ligt op lesgeven omdat leerlingen en docenten na vier maanden thuisonderwijs wel wat schoolse structuur kunnen gebruiken. Aan de andere kant is het jammer, omdat buitenschoolse activiteiten ons onderwijs interessant en leuk maken. Natuurlijk ervaren leerlingen niet alleen op school beperkingen, hun hele sociale leven staat op dit moment behoorlijk onder druk. Wat de impact hiervan is, moet de toekomst uitwijzen.

Afgelopen periode heb ik de mogelijkheid gehad om met leerlingen van alle klassen in gesprek te gaan. Wat valt op? Leerlingen vinden over het algemeen de school een gezellige, vertrouwde en schone omgeving. Docenten willen leerlingen graag helpen als dat nodig is en hoewel ons onderwijs best klassiek is, zitten leerlingen niet direct te wachten op een nieuwe, hemelbestormende manier van onderwijs. Goede uitleg, persoonlijke aandacht, gerichte feedback en een fijn rooster met weinig tussenuren worden eigenlijk zonder uitzondering genoemd als kenmerken van goed onderwijs. Daarnaast moeten we op school veel organiseren, ook buiten de lessen om aan extra activiteiten. Als dit allemaal lukt, is de overgrote meerderheid zeer tevreden.

Dit sluit goed aan bij de enquête die we gehouden hebben onder ouders en leerlingen over het thuisonderwijs van vóór de zomervakantie. Hier en daar waren de reacties behoorlijk kritisch, maar gelukkig waren er ook complimenten en begrip voor het feit dat het Mill Hill College een school is die drijft op de persoonlijke relatie tussen leerling en docent. Door online onderwijs moest deze relatie opnieuw vorm krijgen. Inmiddels is het systeem van online onderwijs op het Mill Hill College aangepast. Wij hebben het nu zo ingericht dat we bij een (gedeeltelijke) lockdown het onderwijs volgens rooster kunnen blijven aanbieden. Dat is fijn, maar we moeten ons ook realiseren dat online onderwijs nooit de normale schooldag gaat vervangen. Hoe goed we ook worden in het gebruik van alle IT-middelen, persoonlijk contact is en blijft erg belangrijk, zeker voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar.

Ard van Aken
rector

Interviewavonden

Op donderdag 26 november en dinsdag 1 december vinden de interviewavonden plaats.

Alle ouder(s)/verzorger(s) hebben hier inmiddels per mail bericht over ontvangen.
De interviewavonden vinden online plaats, het inschrijven hiervoor verloopt via Magister. Uiterlijk vrijdag 20 november zal het rooster van de interviewavonden bekend zijn. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen daar nog bericht over.

Inloggen voor de interviewavonden verloopt via de website van de school app1.millhillcollege.nl/www3/> sleuteltje (rechtsboven) > ouderportaal.
Zowel de leerling als diens ouder(s)/verzorger(s) moeten inloggen via de naam van de leerling. De docent sluit vervolgens aan op het afgesproken tijdstip.

Rooster tweede periode

Met ingang van vandaag, 16-11-2020, is het rooster voor de tweede periode aangepast en gepubliceerd. Bij het maken van de roosters worden wij op dit moment ondersteund door een externe medewerker
van Zermelo. Wij doen ons uiterste best om een voor iedereen optimaal rooster te maken, maar het moge duidelijk zijn dat de ‘fine-tuning’ helaas ontbreekt.

Wij vragen uw begrip hiervoor.

 

LO lessen november en december

Ook de sectie gymnastiek ontkomt niet aan corona-maatregelen t.a.v. de lessen LO. We hebben besloten om in ieder geval tot de Kerstvakantie buiten te blijven sporten. Begin 2021 heroverwegen we alles en nemen we afhankelijk van de ontwikkelingen opnieuw een besluit over de lessen.

Wat ons tot nu toe opvalt, is dat de leerlingen deze maatregel (alleen buiten sporten) heel sportief opnemen. We zien steeds meer leerlingen die goed kijken wat voor weer het wordt en zich navenant kleden. Jogging broek , warme trui, windjack, droge sokken! etc. Natuurlijk mag dat allemaal. Maar bewégen om warm te worden werkt natuurlijk het beste! Tja, het kan zeker nog heel koud en nat worden maar tot nu toe vooral complimenten voor onze leerlingen die daar niet of nauwelijks over klagen.

Wat betreft de inhoud van de lessen, hebben we wat geschoven. We hebben de lessen met een hogere intensiteit (looplessen bijvoorbeeld) allemaal naar een later tijdstip verplaatst als het waarschijnlijk wat kouder is. We gaan het bos achter de school meer gebruiken voor looplessen en leuke bosspelen, mede om ervoor te zorgen dat ons sportveld wat minder belast wordt.

Zoals gezegd, het is fijn om te zien dat buiten sporten, ook met minder weer, geen probleem is zeker met de positieve houding van onze leerlingen. Als ouder kunt u steeds even meekijken wat voor weer het wordt en zoon of dochter even herinneren aan gepaste kleding.

Sportieve groet,
sectie LO

LOB Voorlichtingsactiviteiten bovenbouw

Vanwege de Corona-maatregelen vinden er dit jaar vrijwel geen fysieke voorlichtingsactiviteiten plaats bij vervolgopleidingen. In plaats daarvan bieden vrijwel alle opleidingen online een uitgebreid aanbod kennismakingsmogelijkheden aan. Dit varieert van online open dagen tot gesprekken met studiekeuzeadviseurs en webinars.

Enerzijds biedt dit natuurlijk nadelen: de sfeer proeven van een gebouw en locatie wordt hierdoor bemoeilijkt. Anderzijds biedt het ook weer heel veel mogelijkheden, omdat op deze manier op een laagdrempelige manier kennisgemaakt kan worden met veel verschillende opleidingen en scholen.Lees meer…


De leerlingen in de bovenbouw havo/vwo werken met Dedecaan.net. Hierin staat bij KeuzegidsOnline een overzicht van alle opleidingen die op MBO-, HBO- en WO-niveau worden aangeboden en ook wáár die opleidingen worden aangeboden. Vervolgens kunnen leerlingen op de websites van die opleidingen kijken wanneer er voorlichtingsactiviteiten plaatsvinden. Aangezien het heel verspreid is, kunnen wij hier niet een bondig overzicht van geven.

Via de Mail Hill zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij de vervolgopleidingen. Ook op de website van MHC onder Mill Hill College – Organisatie – LOB kunt u in de loop van deze week informatie vinden, zoals een document met alle webadressen van HBO en WO opleidingen in Nederland, en een uitgebreid doorstroom document waar per sector de vervolgopleidingen staan met het bijbehorend profiel en de vereiste vakken. Leerlingen vinden deze extra informatie in de loop van deze week op de website onder Leerling – havo of vwo – LOB.

Havo-3 en vwo-3 profielkeuzeproces

In de Activiteitenweek zijn de leerlingen van de derde klassen havo en vwo gestart met de voorbereiding voor de keuze van een profiel en vakken voor de bovenbouw. De leerlingen hebben inmiddels kennisgemaakt met een aantal nieuwe vakken. Ook is er een begin gemaakt met het digitale programma Keuzeweb, onderdeel van Dedecaan.net. Aan de hand van veel informatie en gevarieerde opdrachten helpen de mentoren van de derde klassen de leerlingen met dit programma bij de te maken profiel- en vakkenkeuze.

Voor ouders van leerlingen van de derde klassen staat er vanaf volgende week informatie op de website onder Mill Hill College – Organisatie – LOB, zoals een doorstroom document waarop te lezen is welke profielen en vakken nodig zijn bij bepaalde vervolgopleidingen. Leerlingen kunnen zelf deze extra informatie vinden in de loop van deze week op de website onder Leerling – havo of vwo – LOB.

Fietsverlichting

De klok is verzet. Het donkere en natte seizoen is begonnen. Sfeervolle verlichting, glimmende en donkere wegen. Dus ook slecht zicht. Fietsers met donkere kleding, slechte verlichting, beslagen ramen van auto’s, regendruppels op brillen. Ideale omstandigheden om uw zoon of dochter over het hoofd te zien. Zorg voor goede verlichting en opvallende kleding. Tip: www.ikwiljezien.nl

 

Kerstacties en Glazen Huis
Op donderdag 18 december staan het Glazen Huis en de kerstacties gepland.
Vanwege COvid-19 worden het Glazen Huis en de kerstmarkt  ‘s avonds helaas afgelast.

De medewerkers van het Mill Hill College willen echter, zeker in deze tijd, iets doen voor mensen die het moeilijk hebben. Daarom wordt er door enthousiaste collega’s gewerkt aan een alternatieve kerstactiviteit. Zodra hierover meer bekend is zullen we hierover informeren.

Hopelijk kunnen we iedereen in 2021 wel weer verwelkomen bij de kerstactie.

 

Vuurwerk verboden

Nu we richting kerstvakantie gaan, is er weer meer aandacht voor vuurwerk.
Elk jaar zijn er jongeren die de verleiding niet kunnen weerstaan en vuurwerk kopen en afsteken. Het Mill Hill College werkt mee aan de campagne om jongeren te waarschuwen dat het bezit van vuurwerk en zeker het afsteken ervan gevaarlijk en verboden is, ongeacht welke categorie vuurwerk het is.

Lees meer…

In deze tijd surveilleert de politie extra in Goirle en rondom de school.
Als leerlingen vuurwerk afsteken, wordt de politie ingelicht.

De politie kan daarop een verbaal maken en mogelijk naar HALT verwijzen voor een HALT-straf.
Vriendelijk verzoek aan de ouder(s)/verzorger(s) om dit thuis met de kinderen te bespreken.

Cultuurkaart 2020-2021

Met betrekking tot de cultuurkaarten voor leerlingen zijn er dit jaar 2020-2021 enkele veranderingen ten opzichte van afgelopen jaren.

  • De CJP’s voor leerlingen worden dit jaar geheel digitaal verspreid; geen papierverspilling meer dus!
  • Het Cultuurkaart-jaar 20/21 eindigt op 31 december 2021. Het jaar duurt dus 2 maanden langer. De Cultuurkaart-jaren daarna zullen samenvallen met kalenderjaren.
  • De CJP’s van de leerlingen zijn vanaf 1 januari 2021 een kalenderjaar geldig. De huidige CJP’s 19/20 zijn daarom twee maanden langer geldig.
Lees meer…

Met de cultuurkaart organiseert en betaalt de school, in elk leerjaar, een aantal culturele activiteiten voor de leerlingen. Verder krijgen de leerlingen korting op allerlei culturele evenementen (zoals films, theatervoorstellingen, musicals en concerten), maar ook op (sport)kleding, schoolspulletjes, sieraden, tassen, sneakers, tijdschriften, de trein, cd’s en dvd’s, reizen en allerlei verzekeringen.

Herhaalde oproep: Ophalen en brengen van leerlingen

Mede op verzoek van onze (over)buren aan de Venneweg willen wij uw aandacht vragen voor de verkeerssituatie bij school. Met name ’s ochtends bij aanvang van de school en ook ’s middags na afloop van de lessen ontstaan op de Venneweg vervelende en soms zelfs onveilige verkeerssituaties.
We begrijpen heel goed dat sommige leerlingen met de auto naar school worden gebracht, maar willen u toch met klem verzoeken om NIET de leerlingen midden op de weg, voor de schoolpoort of voor de leveranciersingang uit te laten stappen of ze daar op te wachten. Het overige verkeer heeft er niet alleen hinder van, maar het is regelmatig ronduit gevaarlijk. Ook is het voor de bewoners aan de Venneweg niet prettig als hun oprit gebruikt wordt om te parkeren en te keren.
We willen u dan ook vragen om te parkeren op de aangegeven parkeerstrook aan de Venneweg of om door te rijden naar de parkeerplaats op ons eigen terrein waar leerlingen veilig kunnen uitstappen en u ook veilig en probleemloos kunt keren. Voor de leerlingen is het stukje extra lopen te verwaarlozen, het voorkomt ergernis bij andere weggebruikers en het bevordert de verkeersveiligheid.

Happy Ouders

Op 30 november 2020 van 20.00 tot 21.15 uur wordt er een online ouderavond georganiseerd met als centraal thema:

Vraagt u zich ook af hoe het uitgaan er tegenwoordig aan toe gaat?

Lees hierover meer in onderstaande uitnodiging.

Uitnodiging happy ouders_30112020

Aanmelden kan op www.happyouders.nl

Opvoeden in 2 huizen

Op donderdag 26 november om 20.00 uur is er een Online workshop over Opvoeden in 2 huizen.

Dit gratis webinar wordt georganiseerd door GGD Hart voor Brabant en Family Factory.

Een ontmoeting (virtueel) met andere gescheiden ouders.

Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

 

Dichterbij, de dichtbundel van Goirle
De coronacrisis heeft de samenleving ontregeld.
Niet alleen het theater, de horeca, werkleven en de economie zijn veranderd, maar ook de manier
waarop we met elkaar omgaan is anders…
Een bezoekje, een hand, knuffel of kus is al
niet meer zo vanzelfsprekend. Voor het
Jan van Besouw dé tijd om elkaar
DICHTERBIJ
te brengen, met gedichten door jullie,
voor elkaar. 

Mill Hill College

Versterk Je Wereld