Mail Hill nummer 3

Informatie uit Je Wereld

Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,

Nog ruim drie weken en 2020 zit erop. De kerstversieringen hangen in school en de kerstactie is gestart. In augustus hadden we ons voorgenomen om de resterende maanden van 2020 zo normaal mogelijk te laten verlopen; activiteiten door laten gaan die door kunnen gaan, de focus op onderwijs, online onderwijs inrichten voor de thuiszitters en veel aandacht voor de sociale functie van school. Of we hierin geslaagd zijn, moeten vooral ouders en leerlingen beoordelen. Wat ik constateer is dat alle medewerkers van het Mill Hill College hebben gedaan wat binnen hun macht lag om het onderwijs voor de leerlingen zo goed mogelijk te verzorgen. En daar ben ik trots op! Ook al was het af en toe nodig om iets bij te stellen, het Mill Hill College heeft gedaan wat zij het beste kan: aandacht hebben voor en zorg bieden aan leerlingen.

Tot nu toe is het niet nodig gebleken klassen naar huis te sturen. Het aantal besmettingen onder leerlingen en docenten is gelukkig beperkt gebleven. Wij als school zijn aan de voorzichtige kant geweest met het toepassen van de regels, maar ook ouders en leerlingen verdienen hier een compliment. Wij zien dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en goed afwegen of het verantwoord is naar school te gaan of dat een aantal dagen thuisquarantaine beter is. Daarnaast is het natuurlijk hopen en bidden dat het aantal besmettingen op onze school beperkt blijft, omdat wij erin geloven dat een onderwijsritme op school voor iedereen het beste is.

Los van alle corona-perikelen is het bijna kerst. Hopelijk is iedereen op een of andere manier in staat om het kerstfeest met geliefden te vieren. Met cadeautjes, gezelligheid, aandacht en hoop. De kerstperiode is ook de tijd om even uit te rusten van een turbulent jaar, waarbij ik me realiseer dat de impact van de crisis voor de een veel groter is geweest dan voor de ander. Wij konden een stabiele basis bieden, een beetje thuis van huis. Daar gaan we mee door. Ook in 2021 kunt u op ons rekenen. En doen wij dingen niet helemaal goed of vindt u dat iets op een andere manier kan, zoek ons dan op, wij gaan graag met u in gesprek.

Ik wens iedereen een hele fijne kerst en alvast een gezond 2021!

Ard van Aken, rector

Nieuws vanuit de administratie

Facturen voor de ouderbijdrage.

De facturen voor de ouderbijdrage zijn aangemaakt en digitaal verstuurd vanuit de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (no-reply@omo.nl)  naar het e-mailadres dat u in Magister ingevoerd hebt.

In de e-mail is een blauwe button met het IDEAL-logo toegevoegd. Door op dit logo te klikken, kan er direct overgegaan worden tot betaling. In de e-mail treft u een duidelijke beschrijving van de betalingsprocedure. In de bijlage vindt u de factuur waarop ook alle benodigde gegevens voor de betaling staan.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie van onze school, debiteur@millhillcollege.nl.

Anita Hamers
hoofd financiën

Aanpassing jaarrooster:

Vanwege omstandigheden zijn de volgende activiteiten gewijzigd:

 

 

donderdag 17 december 2020   :           gehele dag les

vrijdag 18 december 2020         :           geen lessen, leerlingen niet op school

maandag 4 januari 2021            :           lessen volgens rooster vanaf 08.30 uur

vrijdag 15 januari 2021              :           gehele dag lessen volgens rooster

zondag 7 februari 2021              :           online open dag Mill Hill College

Voorbereiding schakelweek: neem je boeken mee naar huis voor de kerstvakantie!

Omdat het onzeker is of de scholen na de kerstvakantie nog een extra week dicht blijven, vragen we jullie aandacht voor de voorbereiding van de schakelweek. De schakelweek vindt plaats in de week van 18 januari 2021.

Dinsdag 8 december hopen we meer duidelijkheid te krijgen of de scholen de week na de kerstvakantie dicht moeten blijven. Als dat zo is, dan zijn er in de week van 4 januari online lessen. Om daarop voorbereid te zijn, adviseren wij alle leerlingen om hun boeken en schriften voor de kerstvakantie mee naar huis te nemen!

Zodra wij meer weten, zullen wij hierover nog nadere informatie sturen.

Boeken

De tijden zijn bijzonder. Veel van wat normaal was is nu even niet normaal. Op school merken wij dat ook iedere dag. Het is daarom belangrijk om op een zo positief mogelijk manier met elkaar om te gaan. Helaas merken wij dat het vaker dan voorheen voorkomt dat leerlingen zonder de benodigde spullen of voorbereiding naar de les komen. De spullen liggen thuis of moeten nog even opgehaald worden uit het kluisje. Het huiswerk is niet gemaakt. Dit zorgt regelmatig voor een valse start van de les.

Mentoren gaan in gesprek met leerlingen die te vaak zonder spullen of het huiswerk naar de les komen. Wij verzoeken u dit ook thuis met uw zoon of dochter te bespreken.

Mondkapjes

Sinds 1 december is het mondkapje in heel Nederland verplicht in openbare ruimtes. Op het Mill Hill College was het mondkapje al langer verplicht. Om leerlingen hier op een vriendelijke manier aan te herinneren zijn er in de school een aantal ludieke teksten opgehangen.

Leerlingen die het mondkapje niet of niet op de juiste manier dragen worden daarop aangesproken. Bij herhaling volgt er helaas een consequentie. Op deze manier dragen we samen bij aan het terugdringen van het Coronavirus.

Kerstactie

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Het Mill Hill College heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om de kerstactie. Ieder jaar tonen wij in december onze samenhorigheid en betrokkenheid bij de omgeving. Helaas is een drukbezochte kerstactie dit jaar niet mogelijk. Toch willen wij ons inzetten voor mensen die het moeilijk hebben, ondanks of misschien wel vanwege alle Corona-beperkingen.

Dit jaar zal het Mill Hill College daarom kerstpakketten samenstellen en doneren aan Quiet. Quiet is een organisatie die mensen ondersteunt in armoedesituaties in Nederland. Om aandacht te vragen voor de situatie brengen zij de armoedeglossy met een knipoog “Quiet-500” uit. Meer informatie over Quiet is te vinden op https://quiet.nl/tilburg/. Quiet verdeelt de  kerstpakketten onder gezinnen die in armoede leven.

We vragen jullie vanaf dinsdag 8 december houdbare, luxe producten mee naar school te nemen. Je kunt hierbij denken aan bonbons, chips, snoep of etenswaren. Ook producten als zeep, deodorant en shampoo passen goed in het pakket. Deze spullen kun je van dinsdag 8 december tot en met woensdag 16 december het eerste en tweede uur afgeven bij het balkon (tegenover lokaal 110).

Uiteraard zoeken we ook leerlingen die willen helpen bij het aannemen van de spullen en bij het inpakken van de pakketten. Leerlingen die willen helpen, kunnen zich melden bij mevrouw Van Heesch (svanheesch@millhillcollege.nl).

We reken op jullie zodat we van deze actie weer een groot succes kunnen maken!

Alvast bedankt,
namens de organisatie van de kerstactie

Vuurwerk

Nu we richting kerstvakantie gaan, is er weer meer aandacht voor vuurwerk.

Elk jaar zijn er jongeren die de verleiding niet kunnen weerstaan en vuurwerk kopen en afsteken.

Het Mill Hill College werkt mee aan de campagne om jongeren te waarschuwen dat het bezit van vuurwerk en zeker het afsteken ervan gevaarlijk en verboden is, ongeacht welke categorie vuurwerk het is.

In deze tijd surveilleert de politie extra in Goirle en rondom de school.
Als leerlingen vuurwerk afsteken, wordt de politie ingelicht.

De politie kan daarop een verbaal maken en mogelijk naar HALT verwijzen voor een HALT-straf.

Vriendelijk verzoek aan de ouder(s)/verzorger(s) om dit thuis met de kinderen te bespreken.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld