Mail Hill nummer 4

Informatie uit Je Wereld

Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,

We draaien een aantal weken volgens een rooster met examenleerlingen op school en de rest thuis achter de computer voor online onderwijs. Het is vreemd om door een school te lopen met zo weinig leerlingen die aanwezig zijn. Eerlijk gezegd dacht ik afgelopen september nog dat scholen nooit meer – voor groepen leerlingen – gesloten zouden zijn.

Hebben we geleerd van het online onderwijs van voor de vakantie? Ik vind van wel. De soms stellige adviezen die ouders en leerlingen hebben gegeven, zijn gebruikt om de digitale lessen aan te passen. Er is een duidelijker beeld bij de goede online les en er wordt veel meer gewerkt in subgroepen. In onderwijstermen: er wordt meer gedifferentieerd. De inspectie heeft ons ook beoordeeld en kwam tot de conclusie dat ons online onderwijs goed is vormgegeven. Mooi om te horen, al weten wij ook dat binden en boeien online altijd een moeilijk punt zal blijven. Immers, niets is zo sterk als persoonlijk contact.

En hoe nu verder? Binnenkort hopen we te horen of scholen weer open mogen gaan en of we de school moeten inrichten op minimaal 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling. Als dit laatste gaat gelden, kunnen we niet anders dan leerlingen in halve klassen lesgeven, dus de ene helft op school, de andere helft thuis achter de PC. En dat natuurlijk wisselend over de dagen. Het voordeel van deze aanpak is wel dat we elke leerling minimaal twee dagen op school zien en dus de vinger aan de pols kunnen houden als het gaat over studievoortgang of sociaal welzijn.

Volgende week komen de ouderpanels weer bij elkaar, een belangrijk moment om te horen wat we goed doen en wat beter kan, al bestaat de ideale oplossing op dit moment jammer genoeg niet. Want als corona ons iets heeft geleerd, is het dat we soms keuzes moeten maken tussen verschillende niet optimale oplossingen. Wat we steeds proberen, is om zo goed mogelijk uit te leggen waarom we voor iets kiezen. En als daar vragen over zijn, staan de coördinatoren en sectordirecteuren klaar om die te beantwoorden.

Over ruim een maand schrijven nieuwe leerlingen zich in bij onze school. Normaal hadden we die eerst feestelijk ontvangen tijdens onze Open Dag in februari, maar ook de Open Dag vindt dit jaar online plaats. Er ligt op 7 februari een mooi programma klaar dat gericht is op interactie tussen informatie geven en de ruimte om vragen te stellen. Met daarbij filmpjes om toch zoveel mogelijk de sfeer van de school te kunnen laten zien. En dat is wat ik nu toch wel het meeste mis: de sfeer van het Mill Hill College.

Ard van Aken
rector

Open Dag

Op zondag 7 februari 2021 zullen we geen fysieke Open Dag houden maar een livestream: Mill Hill “Live”.

Wij gaan “live” vanaf 11.00 uur met een afwisselend programma. Naast een drietal korte presentaties staan de leerlingen en ouders van groep 7 en 8 via een livestream direct in contact met een panel van leerlingen, docenten, mentoren en coaches. Zij beantwoorden vragen die via WhatsApp of per mail gesteld kunnen worden.

Voor de livestream moeten leerlingen/ouders zich aanmelden via de site. Op de homepage staat een knop OPEN DAG. Via deze knop komen leerlingen/ouders op een pagina met alle gegevens over onze open dag en kunnen zij zich inschrijven. Er zijn drie momenten waarop de livestream zal starten:

11.00 uur
12.30 uur
14.00 uur

Iedere livestream duurt ca. 45 minuten. Per ronde worden drie filmpjes gepresenteerd.
Na ieder filmpje is er tijd om vragen te beantwoorden. De vragen die niet tijdens de livesessies beantwoord worden kunnen alsnog per mail gesteld worden. We beantwoorden deze vragen dan nog dezelfde dag.

Ouderbijdrage in tijden van Corona

Ieder jaar vragen wij van ouders een financiële bijdrage voor diverse activiteiten tijdens of buiten de activiteitenweken. In de eerste weken van het schooljaar hebben alle ouders een overzicht ontvangen welke activiteiten dit betreft.

Helaas kan een aantal activiteiten dit jaar geen doorgang vinden. Soms kan voor deze activiteiten een alternatief worden aangeboden, maar soms ook niet.

In april maken wij de balans op. De ouderbijdrage voor de activiteiten die niet zijn doorgegaan, worden gecrediteerd en teruggestort op de rekening waarvan de ouderbijdrage is betaald.

Ralf van Overbruggen
portefeuillehouder buitenlesactiviteiten

Interviewavonden

Op dinsdag 23 en donderdag 25 februari 2021 vinden de interviewavonden plaats. Ouders/verzorgers krijgen dan de gelegenheid om met 3 docenten van hun zoon/dochter een gesprek aan te gaan. Het is gebruikelijk dat de leerlingen daarbij aanwezig zijn.

De gesprekken zullen online plaatsvinden via het ouderportaal dat bereikbaar is via de website van de school. Alle ouders/verzorgers ontvangen nog een apart bericht over het aanmelden voor de gesprekken.

Keuzeproces 3e klassen

Voor de 3e klassen die dit jaar hun vakkenpakket moeten kiezen, is het goed om te weten dat dit het moment is om de keuze eventueel met vakdocenten te bespreken.

Op 23 en 25 maart 2021 vinden nog interviewavonden plaats waar de ouders/verzorgers een gesprek aan kunnen gaan met de coördinator lob en/of de mentor van hun kind over de vakkenpakketkeuze.

Overzicht online open dagen vervolgopleidingen

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Hier vindt u overzichten van de online open dagen voor mavo en havo/vwo, c.q. een overzicht van webinars en andere nuttige informatie die helpt bij het maken van een studiekeuze of de keuze voor een tussenjaar.

Hart onder de riem vanuit het zorgteam

De lockdown is voor veel leerlingen moeilijk vol te houden, zeker nu het langer duurt. Voor sommige leerlingen is het extra zwaar omdat ze al niet zo lekker in hun vel zaten. Het is belangrijk dat zij mogelijkheden zoeken om hierover te praten, want dat help echt! We hebben hieronder ter ondersteuning enkele tips op een rijtje gezet.

Voor ouders/verzorgers:

www.nji.nl/coronavirus: tips hoe je om kunt gaan met thuisonderwijs

Voor leerlingen:    

 • Grow It! (growitapp.nl): verminderen eenzaamheid, stress en vergroten bewustzijn van emoties.
 • Jouwggd.nl  voor als leerlingen in een dip zitten of depressief zijn.
 • rodekruis.nl: tips en coaching hoe je goed in je vel kunt komen.
 • Grip op je Dip: gripopjedip.nl : tips en informatie over dips en depressies via mailcontact met een dipdeskundige die kan helpen om goed om te gaan met dips en depressies.
 • Jongeren Hulp Online
  Zes organisaties die snel, anoniem en gratis hulp bieden voor jongeren die problemen ervaren:
  De Kindertelefoon: 08020-0432
  Zelfmoordpreventie: 0800-0113
  De Luisterlijn – deluisterlijn.nl of 0900-0767
  MIND Korrelatie  www.mindkorrelatie.nl of  0900-1451
  PratenOnline: www.pratenonline.nl

Opbrengst Kerstactie

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Dankzij de inzet van veel leerlingen en collega’s en de gulle donaties van iedereen is de kerstactie een daverend succes geworden! Er zijn meer dan 100 kerstpakketten samengesteld voor Quiet 500. Er zijn veel mooie en luxe producten ingeleverd zoals wasmiddel, verzorgingsproducten enz. Ouders, leerlingen en bedrijven kwamen spontaan van alles brengen. Zie ook dit krantenartikel in het Brabants Dagblad.
Dank aan iedereen die heeft bijgedragen ook deze kerstactie tot een succes te maken.

Cultuurkaart 2021

Door Covid-19 is de nieuwe CJP voor leerlingen en docenten niet zoals gebruikelijk verstrekt in november, maar gebeurt dat nu eind januari. Wat ook verandert is de distributie van de digitale CJP aan leerlingen en docenten.

Voor de leerlingen houdt dat in dat er geen fysiek ‘uitdeelmoment’ meer is in de klas. Hiervoor in de plaats wordt direct vanuit het scholenportal per e-mail een uitnodiging naar alle leerlingen gestuurd, waarin staat aangegeven hoe zij hun CJP kunnen activeren. Als dit zover is, brengen we leerlingen en ouders ook per brief (mail) op de hoogte.

We vragen aan docenten en ouder(s)/verzorger(s) de leerlingen/kinderen te stimuleren hun CJP online te activeren.

 De Cultuurkaart 2021 in cijfers

Aanmeldingen nieuwe brugklasleerlingen 2021-2022

In de regio Tilburg is de wijze waarop de aanmeldingen van de nieuwe brugklasleerlingen plaatsvinden, besproken. Er is afgesproken dat het inschrijfformulier thuis ingevuld moet worden. Daarvoor hebben we een digitaal aanmeldformulier ontwikkeld dat ingevuld en teruggestuurd moet worden. Daarnaast moet hij/zij zich samen met één ouder/verzorger aanmelden voor een gesprek op dinsdag 2 maart of donderdag 4 maart 2021 van 15.00 uur tot 17.00 uur of van 19.00 uur tot 21.00 uur. Gezien de situatie rondom het Coronavirus werken we op beide dagen met een tijdslot van een maximaal aantal personen per 10 minuten. Is het maximale aantal personen bereikt, dan vervalt de mogelijkheid tot aanmelden op dat tijdstip.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld