Mail Hill nummer 1

Informatie uit Je Wereld

Column van de rector

Beste Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

De rector schrijft tien keer per jaar een column in plaats van een voorwoord voor deze nieuwsbrief: ‘De rector spreekt’. Geschreven om aan te zetten tot nadenken of om te prikkelen. Soms deelt de rector zijn eigen mening, maar soms ook niet.
Voor de eerste column van dit schooljaar, zie de homepage van onze website.

Corona

Verdere versoepelingen in het onderwijs vanaf 25 september 2021
 Het kabinet versoepelt de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus vanaf 25 september. De versoepelingen volgen op advies van het Outbreak Management Team. De belangrijkste versoepelingen zijn:

 • Op school zijn leerlingen en medewerkers niet meer verplicht een mondkapje te dragen.
 • De verplichte anderhalve meter afstand tussen leerlingen en medewerkers, en medewerkers onderling komt te vervallen.

Blijvende coronamaatregelen
Naast de basisregels voor de gehele bevolking blijft de overheid adviseren om twee keer per weer preventief een zelftest af te nemen. Dit geldt voor leerlingen en medewerkers op school. Zij moeten ook in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het virus. Dit geldt niet als een medewerker of leerling:

 • 14 dagen of langer geleden een tweede prik heeft ontvangen van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca; of
 • 14 dagen of langer geleden een prik heeft ontvangen van één van deze vaccins en corona heeft gehad; of
 • 28 dagen of langer geleden een Janssen-vaccinatie heeft ontvangen; of
 • minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.

MHC-leefregels

1. Ik heb respect voor anderen

2. Iedereen mag zijn zoals hij/zij is

3. Ik help een ander als ik dat kan

4. Ik ga met zorg en respect om met de school en de spullen

5. Voor mijn weloverwogen mening kom ik op

 

Verzuimmelding en verlofaanvraag

Voor ziek- en betermelding en verlofaanvraag verwijzen we u voortaan naar de oranje knop op de homepage van onze website.
Voor kinderen onder de 18 jaar moet een van de ouder(s)/verzorger(s) dit doen. Hiervoor moet u de inloggegevens van het ouderaccount gebruiken.

 

 

Mailbox info@millhillcollege.nl


U heeft wellicht gemerkt dat als u een mail naar info@millhillcollege.nl stuurt, u een automatisch antwoord krijgt. De mailbox wordt onregelmatig gelezen. Wij verzoeken ouder(s)/verzorger(s) nadrukkelijk bij vragen of meldingen gebruik te maken van het vragenformulier. Het vragenformulier komt meteen op de juiste plaats terecht.

Wij vragen uw begrip voor deze werkwijze.

Verminderen van zwerfafval, inleveren plastic flesjes op school

Sinds 1 juli 2021 zit er € 0,15 statiegeld op kleine plastic flessen frisdrank en water. Dit bevordert het hergebruik van plastic flessen en helpt zwerfafval te verminderen.

Als school vinden we dit een goed initiatief . Daarom staat er sinds 16 september 2021 in het Atrium een inleverbak voor plastic flesjes. De opbrengst van het statiegeld zal aan een goed doel gedoneerd worden.

Bij het inleveren van de kleine plastic flessen is het belangrijk dat het statiegeldlogo op het etiket staat en de barcode goed te scannen is. Bovendien is het fijn als de dop erop zit, omdat ook de dop kan worden hergebruikt. Daarnaast moet de fles onbeschadigd zijn.

Mede op verzoek van onze (over)buren aan de Venneweg willen wij uw aandacht vragen voor de verkeerssituatie bij school. Met name ’s ochtends bij aanvang van de school en ook ’s middags na afloop van de lessen ontstaan op de Venneweg vervelende en soms zelfs onveilige verkeerssituaties. We begrijpen heel goed dat sommige leerlingen met de auto naar school worden gebracht, maar willen u toch met klem verzoeken om NIET de leerlingen midden op de weg, voor de schoolpoort of voor de leveranciersingang uit te laten stappen of ze daar op te wachten. Het overige verkeer heeft er niet alleen hinder van, maar het is regelmatig ronduit gevaarlijk. Ook is het voor de bewoners aan de Venneweg niet prettig als hun oprit gebruikt wordt om te parkeren en te keren. We willen u dan ook vragen om te parkeren op de aangegeven parkeerstrook aan de Venneweg of om door te rijden naar de parkeerplaats op ons eigen terrein waar leerlingen veilig kunnen uitstappen en u ook veilig en probleemloos kunt keren. Voor de leerlingen is het stukje extra lopen te verwaarlozen, het voorkomt ergernis bij andere weggebruikers en het bevordert de verkeersveiligheid.

Ouderpanels

Een ouderpanel is een eigentijdse manier om ouderbetrokkenheid op school vorm te geven en dient verschillende doelen:
•    de betrokkenheid van ouders bij de school vergroten;
•    de inbreng van ouders onderdeel uit laten maken van het schoolbeleid;
•    bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de school.

Het Mill Hill College kent vijf ouderpanels.

De ouderpanels komen drie keer per jaar bijeen. Bij iedere bijeenkomst wordt er één thema centraal gesteld en bediscussieerd. De sectordirecteuren zijn voorzitter van het panel.

Wilt u zich opgeven voor één van de panels? Stuur dan een e-mail  naar:
Carolien Loos (ouderpanel brugklas)
Ralf van Overbruggen (ouderpanel mavo en Team-X)
Franca Peek en Ruud Schouten (ouderpanel havo-2/3 en vwo-2/3, havo-/vwo-bovenbouw)

De ouderpanels vinden plaats op het Mill Hill College van 19.30-21.00 uur op de volgende data:

Ouderpanel brugklas, mavo en havo-2/3 en vwo-2/3
29 november 2021
15 februari 2022
09 juni 2022

Ouderpanel Team-X en havo-/vwo-bovenbouw
18 november 2021
08 februari 2022
13 juni 2022

LVS

Naast magister (voor cijfers, afwezigheid enz.)wordt  de voortgang van de leerlingen bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (LVS). In het LVS wordt door vakdocenten feedback gegeven op de leerhouding van de leerlingen. Het LVS is te vinden achter het sleuteltje op de homepagina van de site.

De toelichting in LVS richt zich op:

 • wat zijn de kwaliteiten en/of;
 • wat zijn de verbeterpunten.

Betekenis van de kleuren van de duimpjes:

 • GROEN: Het gaat goed. Met dezelfde inzet en motivatie kan het vak goed afgerond worden.
 • GEEL: Het gaat oké, maar er is nog duidelijk ruimte voor verbetering.
 • ROOD: Het is niet in orde. Er is veel ruimte voor verbetering.

De toelichting is gericht naar de leerling. Zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s) kunnen de feedback lezen. Nadat de vakdocent zijn/haar informatie heeft ingevoerd, geeft de leerling zelf een reactie op deze informatie.

LVS komt nooit in plaats van individuele gesprekken met de leerlingen maar geeft juist informatie om met de leerling en/of ouders te bespreken.

 

Nieuws vanuit LOB

Na bijna een jaar vooral online voorlichtingen, zijn er nu steeds meer vervolgopleidingen die hun deuren openen voor toekomstige studenten. Naast fysieke open dagen blijven instellingen online activiteiten aanbieden. Hieronder een overzicht van data die op dit moment bekend zijn.

24 en 25 september Onderwijsbeurs Zuid, Locht 117 Veldhoven www.onderwijsbeurszuid.nl
27 september Online open dagen BUAS
29 september Start-je-Studiekeuze webinar bij Tilburg University
30 september Webinar DUO over studiefinanciering https://duo.nl/webinar/
1 oktober Vanaf nu inschrijven voor HBO- en WO-opleidingen
9 oktober Fysieke open dag HAS Den Bosch
19 oktober Fontys; Webinar voor ouders over studiekeuze (18.30-19.15 uur) www.fontys.nl/ouders
1 november Vanaf nu inschrijven voor MBO-opleidingen
1 november Fontys; Webinar Studiekeuze voor scholieren (20.00-20.45 uur)
1 t/m 7 november Fontys; Algemene online oriëntatie incl. brede/clustervoorlichtingen scholieren
2-4 november Online open dagen Avans
6 november Bachelor open dag Tilburg University
7 november Fysieke open dag De Rooi Pannen
13 november Fysieke open dag Avans
15 t/m 19 november Fontys; Online opleidingsvoorlichtingen scholieren
20 november Fysieke open dag BUAS
21 november Fysieke open dag ROC Tilburg
26 t/m 28 november Fontys; Fysiek ontmoeten op de campus voor scholieren
15 januari Uiterlijke inschrijfdatum studies met numerus fixus
1 april Uiterlijke inschrijfdatum voor MBO-opleidingen
15 mei Uiterlijke inschrijfdatum voor HBO- en WO-opleidingen

Regenboog club

Beste leerling,
De Regenboog Club, iets voor jou? We komen zo goed als wekelijks bij elkaar op dinsdag het 8e uur. De ene keer gewoon om gezellig te kletsen, de andere keer om het samen te hebben over gender en seksualiteit. We delen verhalen, nodigen eens een gastspreker uit, reageren op stellingen, kijken vlogs. Dat soort dingen. Aanwezigheid is nooit verplicht, altijd fijn. Daarnaast organiseren we regelmatig iets voor de school. Ben jij zelf lid van de LHBTI+ community, ben je dat nog aan het uitzoeken of vind je het gewoon interessant en belangrijk dat iedereen mag zijn wie die is? Meld je aan via je mentor of stuur een mailtje naar: jzondag@millhillcollege.nl.

Namens de hele club, wees welkom!

Jeanine Zondag, docent Engels

De volgende Mail Hill’s zullen verschijnen in:
Nummer 2 in week 41, rond 13 oktober 2021
Nummer 3 in week 48, rond 1 december 2021
Nummer 4 in week 3, rond 19 januari 2021
Nummer 5 in week 11, rond 16 maart 2021
Nummer 6 in week 16, rond 20 april 2021
Nummer 7 in week 24, rond 15 juni 2022

Versterk Je Wereld