Mail Hill nummer 3

Informatie uit Je Wereld

Column van de rector

Beste Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

De rector schrijft tien keer per jaar een column in plaats van een voorwoord voor deze nieuwsbrief: ‘De rector spreekt’. Geschreven om aan te zetten tot nadenken of om te prikkelen. Soms deelt de rector zijn eigen mening, maar soms ook niet.

Column 6 Waarheid:

Mijn moeder had vroeger een groep met hartsvriendinnen waarmee ze een aantal keren per week koffie dronk. Natuurlijk kwamen deze vriendinnen ook op bezoek als mijn moeder jarig was. Een van de vriendinnen kwam steevast met de meest vreselijk cadeaus aanzetten. Mijn moeder nam ze altijd liefdevol in ontvangst en met een naamstickertje eronder verdwenen ze achter in de kast. Alleen als de bewuste vriendin weer eens op bezoek kwam, zette mijn moeder het cadeautje prominent in de huiskamer neer. Een leugentje om bestwil. Iedereen blij.
Lees meer…


Tegenwoordig worden conflicten eerder uitgevochten dan gemeden, bij voorkeur op social media. Wat daarbij waarheid is en wat niet, is een grijs gebied geworden. Feyenoord-directeur Mark Koevermans voelde zich bedreigd door de eigen supporters en nam ontslag. De “echte” supporters counterde met de opmerking dat de bedreiging weken geleden was en dat hij wist dat ontslag dreigde. Een slimme manier om mist te creëren en Koevermans neer te zetten als een leugenaar en lafaard. Het feit dat hij daadwerkelijk bedreigd was, leek voor hen minder relevant. De ander willen sparen, zoals mijn moeder met haar vriendin deed, komt tegenwoordig bijna niet meer voor. Iedereen boos.

Hoe ga je in de huidige tijd nog om met waarheid? Een belangrijke vraag voor elke opvoeder, maar ook voor elke docent. Informatie en desinformatie is vrijelijk beschikbaar. Er zijn hele groepen die er belang bij hebben verkeerde informatie te verspreiden of onrust te creëren. Zeker in onzekere periodes zoals de coronacrisis. Dit is overigens van alle tijden. In de 14e eeuw werden Joden al vervolgd omdat zij de pest verspreid zouden hebben. Daarbij maken de verspreiders slim gebruik van het gebrek aan kennis bij de mensen die angstig zijn of moeite hebben om de waarheid te aanvaarden.

Een makkelijk antwoord over hoe om te gaan met waarheid is er niet. Toch ben ik ervan overtuigd dat het allemaal begint met kennis en daar ligt een belangrijke rol voor school. Wij ordenen kennis, duiden het en dragen het over aan leerlingen. Wij helpen leerlingen dingen begrijpen of, als het niet duidelijk is wat waar is en wat niet, dilemma’s en vragen te bespreken. Aanzetten tot nadenken heet dat. Omdat er zoveel informatie beschikbaar is, wordt deze taak steeds complexer. Ons onderwijs kan daarom niet stilstaan en moet meebewegen.

Dit meebewegen bestaat op het Mill Hill College uit meer leerdoelgericht werken. De docenten maken uit de grote hoeveelheid onderwerpen die interessant zijn een keuze wat leerlingen echt moet weten: de onderwijskundige kern. Dat is ook voor elke leerling, op zijn of haar niveau, hetzelfde. Daarnaast ontstaat er ruimte om in te spelen op de actualiteit met onderwerpen die leerlingen – of de docent – leuk en relevant vinden. Langzaam maar zeker groeien wij deze kant op. Volgens planning starten we in september 2023 met een ander, meer leerdoelgericht onderwijsconcept. In onder- en bovenbouw. Veel is er nog onduidelijk, maar de ambitie is er. Net als de noodzaak. Zeker in een wereld waar een leugentje om bestwil niet meer te onderscheiden is van manipulatie en desinformatie.

Vragenlijst in het kader van Nationaal Programma Onderwijs.

In de week van 29 november tot en met 3 december gaan alle leerlingen opnieuw de vragenlijst in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) invullen. Dit zal plaatsvinden in de mentorles (onderbouw) of een klassikale les (bovenbouw). De reden hiervan is dat leerlingen op dit moment (i.v.m. behaalde resultaten tot nu toe) beter hun eigen studievaardigheden kunnen inschatten dan voor de zomervakantie.

Het voor alle scholen verplichte onderzoek is bedoeld om (leer)achterstanden bij leerlingen in kaart te brengen, zodat we hen indien mogelijk op maat kunnen helpen bij het wegwerken van deze achterstanden. Daarom is het van groot belang dat alle leerlingen deze vragenlijst invullen.

EINDEXAMEN 2021-2022

Met dit artikel willen wij alle examenleerlingen (en hun ouders) attenderen op de informatie op mijneindexamen.nl. Op mijneindexamen.nl vind je alle officiële informatie over de centrale examens voor leerlingen. Op dit moment gaan wij van een normaal schooljaar uit, hoewel dit uiteraard niet helemaal zeker is. Het is daarom belangrijk dat leerlingen weten waar zij informatie kunnen vinden over hun examens. Mijneindexamen.nl is bedoeld om eindexamenleerlingen te ondersteunen in hun voorbereiding op de centrale examens.

Mijneindexamen.nl is een mobiele webapp voor alle examenleerlingen vmbo, havo en vwo. Deze site is ontwikkeld voor smartphone en tablet, maar is ook via een computer goed toegankelijk.

Examenrooster op maat

Op mijneindexamen.nl kunnen leerlingen hun persoonlijke examenrooster samenstellen door een niveau en vakkenpakket te selecteren. Ook is het mogelijk om vakken op een hoger niveau in het rooster op te nemen. Leerlingen krijgen zo een overzicht op maat van hun examenperiode. Bij ieder vak staat welke hulpmiddelen zijn toegestaan en na de examenafname verschijnt de link naar het correctievoorschrift.

Behalve het persoonlijke examenrooster geeft mijneindexamen.nl ook praktische informatie ter voorbereiding in de vorm van oefenexamens, syllabi, algemene regels en tips en de slaag-zakregeling.

Persoonlijk rooster

Leerlingen kunnen hun persoonlijke examenrooster ook opslaan in hun Google- of Outlook-agenda. Daardoor hoeven zij niet meer zelf hun examens handmatig in te voeren in hun eigen agenda. Gebruik hiervoor de knop ‘Zet in mijn agenda’. Print de leerling het examenrooster liever uit dan kan dat sinds dit jaar ook. Gebruik hiervoor de knop ‘Opslaan en printen’.

Zie ook: Introductiefilmpje mijneindexamen.nl webapp of Introductiefilmpje demo mijneindexamen.nl

Mondkapjes

Vanaf maandag 29 november jl. is het zowel voor leerlingen als voor medewerkers weer verplicht een mondkapje te dragen als zij zich door de school bewegen. In de klas en in de overblijfruimte mag het mondkapje af. Leerlingen moeten er zelf voor zorgen dat zij een mondkapje bij zich hebben.

Wij begrijpen dat het in de ogen van onze leerlingen een extra belasting is, maar naleving is uiteindelijk in het belang van allen. Op die manier zorgen we gezamenlijk voor een zo veilig mogelijke leeromgeving.

Oproep vanuit de MR

Er zijn per direct vacatures voor de MR. Gaat het Mill Hill je aan je hart, wil je op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en namens de leerlingen de school vertegenwoordigen, dan kun je je kandidaat stellen. Indien er meerdere kandidaten zijn zullen er verkiezingen georganiseerd worden.

Wat houdt zitting nemen in de MR in:
–    bespreken van beleidszaken binnen het Mill Hill College;
–   bijwonen van 6 tot 8 vergaderingen (‘s avonds) op jaarbasis;
–   het voorbereiden van de stukken.

Voor leerlingen hebben we op het moment twee vacatures.

Kandidaatstellen kan tot en met woensdag 22 december 2021,
12.00 uur.

Ben je geïnteresseerd? Stuur mij dan zo snel mogelijk een mail: eschets@millhillcollege.nl

Esther Schets,
secretaris MR

Kerstmarkt en Glazenhuis geannuleerd

Door de aangescherpte coronamaatregelen kunnen de kerstmarkt en het Glazenhuis ook dit schooljaar helaas niet doorgaan. Dit betekent dat de lessen op donderdag 23 december a.s. de hele dag volgens rooster plaatsvinden en niet na het zesde uur vervallen. Op vrijdag 24 december zijn de leerlingen vrij.

De kerstpakketten-inzamelingsactie voor de Quiet 500 (zie artikel hieronder) gaat wel door! Deze kan ‘coronaproof’ plaatsvinden.

Kerstactie Quiet gaat door!

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Het Mill Hill College heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om de kerstactie. Dit schooljaar kan een drukbezochte kerstactie wederom niet plaatsvinden vanwege alle Corona-beperkingen. Wij hebben ons vorig jaar ingezet voor mensen die het moeilijk hebben met het inzamelen van kerstpakketten. Dit was een groot succes. We hebben 100 kerstpakketten ingezameld.

Ook dit schooljaar willen we weer kerstpakketten samenstellen en doneren aan Quiet. We leggen de lat zelfs nog wat hoger; het is ons streven om 200 pakketten in te zamelen. Quiet is een organisatie die mensen ondersteunt in armoedesituaties in Nederland. Om aandacht te vragen voor de situatie brengen zij de armoedeglossy met een knipoog “Quiet-500” uit. Meer informatie over Quiet is te vinden op https://quiet.nl/tilburg/. Quiet verdeelt de  kerstpakketten onder gezinnen die in armoede leven.

We vragen jullie vanaf woensdag 15 december 2021 houdbare, luxe producten mee naar school te nemen. Je kunt hierbij denken aan bonbons, chips, snoep of etenswaren. Ook producten als zeep, deodorant en shampoo passen goed in het pakket. Deze spullen kun je van woensdag 15 tot en met dinsdag 21 december 12.00 uur) afgeven rechts achterin bij de Mediatheek.

Uiteraard zoeken we ook leerlingen die willen helpen bij het aannemen van de spullen en bij het inpakken van de pakketten. Leerlingen die willen helpen, kunnen zich melden bij mevrouw Venrooy (kvenrooy@millhillcollege.nl).

We reken op jullie zodat we van deze actie weer een groot succes kunnen maken!

Alvast bedankt,
namens de organisatie van de kerstactie

 

Cultuurkaart 2022

De CJP 2022 voor leerlingen en docenten is aangevraagd en de uitnodigingen hiervoor zijn 10 november jl. verzonden.

Voor de leerlingen houdt dat in dat vanuit het scholenportal van het CJP, per e-mail, een uitnodiging naar alle leerlingen gestuurd wordt waarin staat aangegeven hoe zij hun CJP kunnen activeren.

We vragen aan docenten en ouder(s)/verzorger(s) de leerlingen te stimuleren hun CJP online te activeren.

 De Cultuurkaart 2021 in cijfers

Blessuremeldingen

Een berichtje vanuit de vaksectie LO. We zijn dit schooljaar weer fanatiek gestart, ieder leerjaar heeft 2 of 3 lesuren per week. Daar horen helaas ook leerlingen met blessures bij.  Wanneer uw kind een blessure heeft is de enige manier om dit te melden bij de docent LO via het officiële blessuremeldingformulier. Deze is te vinden op de website (ouders > blessuremelding). Uw zoon/dochter levert dit formulier in aan het begin van de les. Hij/zij is dus aanwezig in de les of er moet eerder al iets anders met de LO-docent zijn afgesproken.

 

Vuurwerk

Nu we richting kerstvakantie gaan, is er weer meer aandacht voor vuurwerk.

Elk jaar zijn er jongeren die de verleiding niet kunnen weerstaan en vuurwerk kopen en afsteken.

Het Mill Hill College werkt mee aan de campagne om jongeren te waarschuwen dat het bezit van vuurwerk en zeker het afsteken ervan gevaarlijk en verboden is, ongeacht welke categorie vuurwerk het is.

In deze tijd surveilleert de politie extra in Goirle en rondom de school.
Als leerlingen vuurwerk afsteken, wordt de politie ingelicht.

De politie kan daarop een verbaal maken en mogelijk naar HALT verwijzen voor een HALT-straf.

Vriendelijk verzoek aan de ouder(s)/verzorger(s) om dit thuis met de kinderen te bespreken.

Pubquiz van Nix

Beste Ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

GGD Hart voor Brabant organiseert samen met Theater Helder en Novadic kentron een Pubquiz van Nix: Uitgaan, alcohol, middelengebruik en opvoeding. Wat weet jij daar eigenlijk van? Test nu je kennis in de ludieke Pubquiz van Nix en wie weet win jij wel een van onze te gekke prijzen!

 

Klik op deze link om je aan te melden.

Versterk Je Wereld