Skip to main content

Toekomst van Je Schoolwereld

In schooljaar 2018-2019 is de basis gelegd voor het Schoolplan 2019-2023 waarin de koers voor de komende jaren wordt beschreven. De eerste maanden van schooljaar 2019-2020 zal worden uitgewerkt op welke wijze we de koers vorm gaan geven. In ons pedagogisch en didactisch handelen, gericht op wereldwijsheid.