Skip to main content

Ouderpanels

Ook dit jaar verzoeken we geïnteresseerde en betrokken ouders/verzorgers plaats te nemen in een van de ouderpanels. Een ouderpanel is een eigentijdse manier om ouderbetrokkenheid op school vorm te geven en dient verschillende doelen:

  • geregeld communiceren met ouders om de mening van de ouders te weten te komen;
  • de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten;
  • de inbreng van ouders onderdeel uit laten maken van het schoolbeleid;
  • bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de school.

De ouderpanels komen drie keer per jaar bijeen.

Bij iedere bijeenkomst wordt er één thema centraal gesteld en bediscussieerd. De directeuren zijn voorzitter van het panel. Wilt u zich opgeven voor één van de panels? Stuur dan een e-mail  naar:
Bart de Graaff (brugklas)
Carolien Loos (havo/vwo 2/3)
Franca Peek (havo/vwo bovenbouw)
Ralf van Overbruggen (2t/m 4 mavo)
Ralf van Overbruggen (Team-X)
De ouderpanels vinden plaats op het Mill Hill College van 19.30-21.00 uur.

De data voor schooljaar 2023-2024 zijn:

  • Donderdag 16 november 2023
  • Donderdag 22 februari 2024
  • Dinsdag 28 mei 2024