Skip to main content


Welkom

Beste leerling van groep 7 of 8

Binnenkort sta je voor een belangrijke keuze. Naar welke school voor voortgezet onderwijs wil en kan je gaan? De overstap van groep 8 naar de brugklas van het voortgezet onderwijs is voor jou maar ook voor jouw ouder(s) een enorme stap.

Het is daarom belangrijk om je goed te oriënteren op de scholen die binnen jouw mogelijkheden passen, om vervolgens een weloverwogen keuze te maken. Wij vinden het Mill Hill College ‘’een school van Wereldformaat”, waar wij trots op zijn.

Aanbod van het Onderwijs

In de reguliere stroom we starten komend schooljaar met een tweejarige brugperiode mavo/havo, havo/vwo en vwo, waarbij aan het einde van het tweede leerjaar de leerlingen op het hoogst haalbare niveau worden ingedeeld.

Onderwijsprogramma

  • Vakgericht onderwijs. Hier leren de leerlingen de basiskennis en vakspecifieke vaardigheden.
  • Projectmatig onderwijs. Leerlingen gaan aan de slag met vraagstukken waarbij ze kennis en vaardigheden van verschillende vakken moeten integreren en toepassen.
  • Extra. Dit onderwijs is verbredend of verdiepend. Leerlingen hebben de mogelijkheid om meer te doen dan het noodzakelijke voor een diploma.

Team-X waarin tot en met het derde leerjaar wordt gewerkt met vakoverstijgende projecten waarin de meeste ‘reguliere’ vakken geïmplementeerd zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende niveaus.

Wil je dit jaar al ervaren hoe het eraan toe gaat op het Mill Hill College? Dan nodigen we je van harte uit op onze meeloopmiddagen of open dag.
Wij wensen je veel succes bij het maken van de juiste schoolkeuze.

Belangrijke data:

* Dinsdag 26 september 2023: interactieve voorstelling Social Media (voor ouders en kinderen groep 8)
* Donderdag 14 december 2023: voorlichtingsavond ouders groep 8
* Meeloopmiddagen groep 8: 24 januari, 28 februari en 13 maart 2024
* Meeloopmiddagen Team-X: 31 januari en 13 maart 2024 (uitloop)
* Zondag 3 maart 2024: OPEN DAG (11.00-15.00 uur)
* Maandag 23 en dinsdag 24 maart 2024: inschrijven nieuwe leerlingen
* Vrijdag 17 mei 2024 versturen van bericht van toelating (in België komt de post later aan).
* Meeloopmiddagen groep 7: 8 en 22 mei 2024
* Donderdag 13 juni 2024 van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur: kennismakingsmiddag “nieuwe brugklassers”. De uitnodiging voor de kennismakingsmiddag komt tegelijk met het bericht van toelating.