Skip to main content

 

Welkom

 

Beste leerling van groep 7 of 8

 
Binnenkort sta je voor een belangrijke keuze. Naar welke school voor voortgezet onderwijs wil en kan je gaan? De overstap van groep 8 naar de brugklas van het voortgezet onderwijs is voor jou maar ook voor jouw ouder(s) een enorme stap.

Het is daarom belangrijk om je goed te oriënteren op de scholen die binnen jouw mogelijkheden passen, om vervolgens een weloverwogen keuze te maken. Wij vinden het Mill Hill College ‘’een school van Wereldformaat”, waar wij trots op zijn.

Wil je dit jaar al ervaren hoe het eraan toe gaat op het Mill Hill College? Dan nodigen we je van harte uit op onze meeloopmiddagen of open dag.
Wij wensen je veel succes bij het maken van de juiste schoolkeuze.

Belangrijke data:

* Zondag 12 februari 2023: Open Dag (11.00-15.00 uur)
* Dinsdag 07 en donderdag 9 maart 2023: inschrijven nieuwe leerlingen
* Maandag 17 april 2023 versturen van bericht van toelating.
De post komt dus later aan bij de ouders. In België komt de post waarschijnlijk na het weekeinde!
* Donderdag 22 juni 2022 van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur: kennismakingsmiddag “nieuwe brugklassers”. De uitnodiging voor de kennismakingsmiddag komt tegelijk met het bericht van toelating.