Skip to main content

Aanmelden

In de regio Tilburg melden leerlingen zich aan op één school, de school van hun voorkeur. Is dit is een lotingsschool, dan kan een leerling op die school de school van tweede voorkeur opgeven. Is dat ook een lotingsschool dan kan nog een derde school van voorkeur opgegeven worden.
Het Mill Hill College kent geen lotingsprocedure omdat we de keuzevrijheid van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) belangrijk vinden. Dit houdt in dat je in principe toegelaten wordt tot het Mill Hill College (regulier of Team-X) mits je voldoet aan het juiste niveau. In het geval van een extra ondersteuningsbehoefte is de voorwaarde dat we in deze behoefte moeten kunnen voorzien.
Voor toelating tot Team-X zijn er aanvullende voorwaarden, zoals de deelname aan een extra intake om je geschiktheid voor deze vorm van onderwijs te bepalen.

Brugklas

Als je overtuigd bent van je keuze voor het Mill Hill College dan vragen wij je om het digitale aanmeldformulier (brugklas) in te vullen voor 6 maart en, indien van toepassing, het aanvraagformulier extra ondersteuning . Het aanmeldingsformulier hoef je niet te printen; wij zorgen dat het klaar ligt bij het aanmelden.
Je moet je ook inschrijven voor een (verplicht) aanmeldingsgesprek.  We werken hier met een tijdslot zodat we voldoende tijd voor je hebben bij het aanmeldingsgesprek.  Omdat we werken met een tijdslot kun je zelf bepalen welke dag je het beste uitkomt, we werken dus niet op achternaam.
De aanmeldingsgesprekken vinden plaats op dinsdag 7 maart 2023 of donderdag 9 maart 2022 tussen 15.00 uur – 17.00 uur of tussen 19.00 uur – 21.00 uur.

Wat moet je verder bij het aanmeldingsgesprek meebrengen:

  • Een officieel document (bv.  je paspoort, identiteitsbewijs) om je gegevens te controleren (we maken er geen kopie van).
  • Je originele adviesbrief van de basisschool met daarop de unieke code voor het Digitaal overdrachtsdossier (D.O.D.; deze code wordt alleen verstrekt in de regio Tilburg).
  • Voor leerlingen van basisscholen buiten de regio Tilburg is de originele adviesbrief voldoende.
  • Indien van toepassing: relevante onderzoeken, diagnoses en rapportages (in kopie). Met deze informatie kunnen wij vaststellen of en zo ja, welke ondersteuning je nodig hebt. Bijvoorbeeld: dyslexie, dyscalculie, ADHD, PDD-NOS, Asperger, intelligentieonderzoeken (bijv. WISC) etc.

Toelating 

Reguliere stroom:
Als je je op het Mill Hill College als eerste keus aanmeldt word je in principe toegelaten mits je voldoet aan het juiste niveau en we, in het geval van een extra ondersteuningsbehoefte, verwachten in deze behoefte te kunnen voorzien. Dit laatste gaat altijd in overleg.

Team-X
Als je je aanmeldt op het Mill Hill College is een plaats gegarandeerd indien aan eerdergenoemde voorwaarden wordt voldaan. Bij de aanmelding kun je een voorkeur aangegeven voor Team-X. Er volgt dan een intakeprocedure met onder andere een extra intakemiddag op woensdag 22 maart 2023 om vast te stellen of je geschikt bent voor Team-X. De mogelijkheid bestaat dat je door de toelatingscommissie niet toelaatbaar wordt geacht voor Team-X. Deze uitspraak is bindend. Er is dan wel plek voor je in de reguliere stroom.

Wordt je uitgeloot op een lotingsschool en wil je je aanmelden voor Team-X dan kun deelnemen aan de intakemiddag en doorloop je daarmee dezelfde procedure als de andere aangemelde leerlingen. Je krijgt dus geen voorkeursbehandeling ten opzichte van andere leerlingen.

Nb. Team-X start alleen bij voldoende geschikte kandidaten.

De berichten van toelating voor zowel de reguliere stroom (A-, B- of C-stroom) als Team-X worden op maandag 17 april 2023 verzonden. Uitzondering hierop is als er noodzakelijke gegevens (onderzoeksrapporten etc.) ontbreken dan wordt de beslissing tot toelating verlengd tot 10 weken na aanmelding.

Bijgestelde adviezen
Leerlingen die een bijgesteld advies krijgen in de periode na 17 april 2023, kunnen alleen geplaatst worden indien er nog plaats is op de betreffende stroom.

Aanmelden uitgelote leerlingen brugklas
Inschrijven woensdag 15 maart 2023 tussen 9.00 en 11.00. Het aanmeldformulier moet van te voren digitaal ingevuld worden (via de website), waarbij direct een tijdslot gekozen kan worden.
Wil je  ook voor Team-X in aanmerking komen dan moet je er rekening mee houden dat er nog een aparte intake plaatsvindt op woensdag 22 maart 2023 tussen 14.00 en 16.00.