Skip to main content

Onze school

Het Mill Hill College is een school voor mavo, havo en vwo in een veilige, groene omgeving waar we veel aandacht besteden aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs en de algemene vorming van leerlingen. Het Mill Hill College is een school met een hele goede sfeer, die we met elkaar maken. Het zit in het DNA van onze school dat iedereen mag zijn zoals hij of zij is en de tijd krijgt om verder te ontdekken wat hij of zij allemaal kan.

Elke schooldag kommen er ca. 1550 leerlingen vanuit Goirle, Riel, Alphen, Tilburg, Hilvarenbeek, Diessen, Biest-Houtakker, Esbeek, Baarle-Nassau of Poppel (B) naar het Mill Hill College.

Wereldwijs

De school is een proefsamenleving, in de ‘echte’ wereld, waar het leven geleerd wordt. Zowel in de eigen omgeving als aan de andere kant van de aardbol. We willen ons vanuit persoonlijke betrokkenheid, uitdaging en onderlinge steun inzetten voor de leerlingen, zodat zij zich ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan de samenleving. Het is belangrijk dat leerlingen leren keuzes te maken maar weten ook waarom ze die keuzes maken. Vandaar onze slogan ‘Versterk Je Wereld’

Meer dan alleen kennis

Leren is in onze ogen meer dan alleen kennis opdoen van de verschillende vakken. Wij willen leerlingen helpen om zich te ontwikkelen tot mensen die zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Respectvol met elkaar omgaan en de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces zijn belangrijke aandachtspunten. Oog hebben voor elkaar, persoonlijk initiatief, eigen verantwoording: het hoort allemaal bij iemands persoonlijke ontwikkeling.  Op het Mill Hill College haal je eruit ‘wat’ erin zit, maar ook ‘wie’ erin zit. Je mag hier jezelf zijn en je kunt je hier ontwikkelen tot een zelfbewuste en kritische wereldburger, die zijn eigen keuzes durft te maken.