Skip to main content

OMO

Goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.

Het Mill Hill College valt onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). OMO is het schoolbestuur van 34 scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Brabant. Scholen met elk hun eigen identiteit maar met een gezamenlijk doel:‘Leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met goed onderwijs en zorgzame begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij.’ Wilt u meer informatie over Ons Middelbaar Onderwijs?

Voor het jaarverslag 2022 van vereniging OMO, klik hier.
In het jaarverslag van vereniging OMO wordt verwezen naar een beknopt jaarverslag van het Mill Hill College van schooljaar 21-22. Via deze link kunt u het beknopte jaarverslag lezen.