Skip to main content

MR

De MR wil namens haar achterban invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met onze achterban is hiervoor zeer belangrijk. We kunnen jullie inbreng daarbij goed gebruiken. Wij nodigen jullie dan ook van harte uit om (een van) de leden van de MR te benaderen met vragen/opmerkingen en ideeën.

Wat doet een MR zoal?

De MR houdt zich bezig met diverse zaken die de school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school. De MR probeert kritisch te kijken naar het onderwijsbeleid en zoekt nadrukkelijk de verbinding tussen schoolleiding en personeel en ouders. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies-, instemmings- of initiatiefrecht.

De MR komt zo’n 6 tot 7 keer per schooljaar voor een vergadering samen. Deze bijeenkomsten zijn in principe openbaar. Wil je eens een vergadering bijwonen? Wil je de MR informeren? Of overweeg je deelname aan de MR? Kom gerust even langs bij één van de leden of stuur een mail naar MR@millhillcollege.nl

De MR-leden zijn:
 • Ton Spaninks (personeel)
 • Rick Verlind (vice-voorzitter, personeel)
 • Esther Schets (secretaris, personeel)
 • Nicole van Oers (personeel)
 • Leon Gelens  (personeel)
 • Astrid Beets (personeel)
 • Yvonne Koppelmans (ouder)
 • Béatrice Bust-Nelis (ouder)
 • Imre Mutsaers (voorzitter, ouder)
 • Tijn Jorissen(leerling)
 • Eppo Horvers (leerling)
 • Roy-Christian Bust (leerling)