Skip to main content

Stageplaatsen

Op deze plek is het aanbod aan stageplaatsen voor onderwijzend personeel te vinden, alsmede reeds ingevulde plaatsen. Voor stageplaatsen voor niet onderwijzend personeel, onderwijs ondersteunend personeel en andere leerwerkplekken altijd contact opnemen met de schoolopleider.

De schoolopleider zorgt ervoor dat de aanvraag bij de juiste afdeling terecht komt. Om teleurstelling te voorkomen, een vriendelijk verzoek om zelf geen rechtstreeks contact op te nemen met medewerkers van de school om een stageplek te verkrijgen.

Sluitingsdatum voor de eerste ronde van aanmelden is 1 juni van het lopende schooljaar. Na het voeren van de gesprekken en het wel of niet plaatsen van de kandidaten volgt een tweede periode van aanvragen. Deze loopt, afhankelijk van de stageperiode, tot in het volgende schooljaar. Na 1 februari van een lopend schooljaar worden geen stagiairs meer geplaatst in datzelfde schooljaar. Uitzondering zijn meeloopstages van enkele dagen ter oriëntering op het beroep.


Voor schooljaar 2023-2024 zijn de volgende stageplaatsen beschikbaar:

Vak Stagetype Beschikbare plaatsen
Nederlands HF1-HF2-eindstage 1
Engels HF1-HF2-eindstage 2
Duits

HF1-HF2-eindstage

Master

1

1

Spaans   0
Frans HF1-HF2-eindstage 2
Wiskunde

Master

HF1-HF2

1

1

Natuurkunde HF1-HF2-eindstage 1
Scheikunde HF1-HF2-eindstage 1
Aardrijkskunde

Eindstage

Oriënterende stage

1

1

Geschiedenis   0
Biologie HF2-Eindstage-Master 1
Verzorging HF2-Eindstage 1
Maatschappijleer Oriënterende stage 1
Economie

Master

HF1-HF2-Eindstage

1

1

Kunst   0

LO studenten worden geplaatst. Voor een eindstage kun je een sollicitatiebrief sturen.

Solliciteren kan alleen voor de vrije stageplaatsen die hierboven gemeld worden. Je kunt solliciteren door een e-mail te sturen met daaraan toegevoegd een motivatiebrief en CV aan: info@millhillcollege.nl.