Skip to main content

Ouderbijdrage

Het Mill Hill College kent geen jaarlijkse ouderbijdrage, zodat alle leerlingen deel kunnen nemen aan de verplichte onderdelen van het onderwijsprogramma, binnen en buiten de school. Ook voor andere zaken zoals de huur van een kluisje of het gebruik van ICT-middelen op school worden geen kosten in rekening gebracht.

Jaarlijks organiseert het Mill Hill College op vrijwillige basis een aantal leuke en leerzame meerdaagse kampen en (buitenlandse) reizen. Vooraf wordt schriftelijk aan de ouders/verzorgers gevraagd of zij bereid zijn een betalingsverplichting aan te gaan. Op basis hiervan maakt de school een inschatting of het kostentechnisch verantwoord is om de reis of het kamp door te laten gaan voor alle leerlingen van de/het betreffende opleiding/leerjaar. Om alle leerlingen in alle leerjaren een gelijke kans op deelname aan een meerdaags kamp of een meerdaagse (buitenlandse) reis te bieden, beschikt het Mill Hill College over een MOL-fonds (Mill Hill Ondersteunt Leerlingen) dat voor een evenredig deel kan worden ingezet voor het dekken van de aan het kamp of de reis verbonden kosten (de toetsing gebeurt in overleg met Stichting Leergeld te Goirle en Riel, Hilvarenbeek en/of Tilburg).