Groep 7 en 8

Stap in Je wereld

Welkom

Beste leerling van groep 7 of 8
Binnenkort sta je voor een belangrijke keuze. Naar welke school voor voortgezet onderwijs wil en kan je gaan? De overstap van groep 8 naar de brugklas van het voortgezet onderwijs is voor jou maar ook voor jouw ouder(s) een enorme stap.

Het is daarom belangrijk om je goed te oriënteren op de scholen die binnen jouw mogelijkheden passen, om vervolgens een weloverwogen keuze te maken. Wij vinden het Mill Hill College ‘’een school  van Wereldformaat”, waar wij trots op zijn.

Wil je dit jaar al ervaren hoe het eraan toe gaat op het Mill Hill College? Dan nodigen we je van harte uit op onze themamiddagen, open dag maar ook  op een bezoek aan ons Glazen huis op donderdag 23 december 2021 van 19.00-22.30 uur. Een initiatief dat bij het Mill Hill College past.

Wij wensen je veel succes bij het maken van de juiste schoolkeuze.

Belangrijke data:

* Zondag 13 februari 2022: Open Dag (11.00-15.00 uur)
* Dinsdag 08 en donderdag 10 maart 2022: inschrijven
* Donderdag 19 april 2022 versturen van bericht van toelating.
De post komt dus later aan bij de ouders. In België komt de post waarschijnlijk na het weekeinde!
* Donderdag 30 juni 2022: kennismakingsmiddag “nieuwe brugklassers”.
De uitnodiging komt samen met bericht van toelating.

Aanmelden Mill Hill College

Dinsdag 8 maart 2022 (A t/m K) van 15.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur
Donderdag 10 maart 2022 (L t/m Z) van 15.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur