Algemeen

De Mill Hill Wereld

Het Mill Hill College is een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium in een veilige, groene omgeving waar we veel aandacht besteden aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs en aan de algemene vorming van leerlingen.

Dat doen we op een eigentijdse manier: we hebben een uitstekend computernetwerk binnen de school en we hebben een mediatheek en een open leercentrum (Agora) waar de leerling zelfstandig (wel onder toezicht) aan het werk kan gaan; hetzij alleen, hetzij in groepjes. Onze school staat in een gezonde leeromgeving met een mooi schoolplein in het groen, waar leerlingen elkaar kunnen ontmoeten.

Wereldwijs

De school is een proefsamenleving, in de ‘echte’ wereld, waar het leven geleerd wordt. De wereld om de hoek en aan de andere kant van de aardbol. Leerlingen leren keuzes te maken maar weten ook waarom ze die keuzes maken: morele ontwikkeling. Als school streven we niet alleen kwalitatief hoogstaand onderwijs na, maar willen we ons vanuit persoonlijke betrokkenheid, uitdaging en onderlinge steun inzetten voor de leerlingen, zodat zij zich ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan de samenleving. Vandaar onze slogan ‘Versterk Je Wereld’: leerlingen moeten worden voorbereid op een leven in de 21ste eeuw en dat betekent dat naast kennis ook allerlei vaardigheden van belang zijn, zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen en ICT-geletterdheid. In ons onderwijs wordt daaraan dan ook veel aandacht geschonken.

Passend en uitdagend onderwijs

Ons onderwijs is afgestemd op de capaciteiten van de leerlingen. Zij krijgen onderwijs op hun eigen niveau, dat voldoende uitdaging biedt en tegelijkertijd aansluit bij hun manier van leren. Om dit te kunnen realiseren, hebben we gekozen voor een duidelijke structuur. In het eerste jaar worden leerlingen op basis van het advies van de leerkracht van groep 8 ingedeeld in de A-stroom (mavo/havo), B-stroom (havo/vwo) of C-stroom (vwo). Aan het einde van het eerste leerjaar bevorderen we de leerlingen naar het niveau dat bij hen past. Niet alleen op grond van hun studieresultaten, maar ook door te kijken naar vaardigheden zoals werkhouding, samenwerken en zelfstandigheid.

Meer dan alleen kennis

Leren is in onze ogen meer dan alleen kennis opdoen van de verschillende vakken. Wij willen leerlingen helpen om zich te ontwikkelen tot mensen die zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Respectvol met elkaar omgaan en de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces zijn belangrijke aandachtspunten. Oog hebben voor elkaar, persoonlijk initiatief, eigen verantwoording: het hoort allemaal bij iemands persoonlijke ontwikkeling. Tijdens onze activiteitenweken en buitenlandse reizen laten we leerlingen nadenken over maatschappelijke kwesties. Ze maken buiten de schoolbanken kennis met kunst en cultuur, techniek, taal en allerlei andere interessante onderwerpen. Als derdewereldschool laten we leerlingen bovendien zien dat het belangrijk is om verder te kijken. Als school voelen we ons verbonden met mensen in de wereld die het minder goed hebben en dat dragen we dan ook actief uit.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld