MR

Inspraak in Je Wereld

De MR wil namens haar achterban invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met onze achterban is hiervoor zeer belangrijk. We kunnen jullie inbreng daarbij goed gebruiken. Wij nodigen jullie dan ook van harte uit om (een van) de leden van de MR te benaderen met vragen/opmerkingen en ideeën.

Wat doet een MR zoal?
De MR houdt zich bezig met diverse zaken die de school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies-, instemmings- of initiatiefrecht.

De afgelopen tijd heeft de MR onder andere advies gegeven over Team-X en de aanstelling van de nieuwe rector. Daarnaast probeert zij kritisch te kijken naar onderwijsbeleid en de werkdruk en zoekt zij nadrukkelijk de verbinding tussen schoollelding en personeel en ouders en leerlingen.

De MR komt 6 keer per schooljaar voor een vergadering samen. Deze bijeenkomsten zijn in principe openbaar. Wil je eens een vergadering bijwonen? Wil je de MR informeren? Of overweeg je deelname aan de MR? Kom gerust even langs bij één van de leden of stuur een mail naar MR@millhillcollege.nl

De MR komt in schooljaar 2020-2021, zo’n 6x bij elkaar.
* 21 september 2021
*
15 november 2021
*
20 januari 2022
* 21 maart 2022
* 19 mei 2022
* 28 juni 2022
* 18 juli 2022

De MR-leden zijn:

 • Ton Spaninks (voorzitter, personeel)
 • Rick Verlind (vice-voorzitter, personeel)
 • Esther Schets (secretaris, personeel)
 • Lisette Zoontjens (personeel)
 • Leon Gelens  (personeel)
 • Maaike Dingemans (personeel)
 • Yvonne Koppelmans (ouder)
 • Béatrice Bust-Nelis (ouder)
 • Imre Mutsaers (ouder)
 • Bente van der Linden (leerling)
 • Neel al Jabori (leerling)
 • Yael Rojer (leerling)

Mill Hill College

Versterk Je Wereld!