Studiebegeleiding brugklas

Help Je Wereld

Steunlessen en begeleidingslessen

Alle brugklasleerlingen krijgen een screening om te bepalen of ze in aanmerking komen voor steunlessen in lezen, schrijven of rekenen.

Daarnaast zijn er in de brugklas begeleidingslessen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, krijgen een extra les op dinsdag het eerste uur. Dit lesuur wordt ook voor de begeleiding van faalangstige leerlingen gebruikt.

Dyslectische leerlingen uit de brugklas krijgen de eerste periode een beperkte vorm van begeleiding onder leiding van de coördinator dyslexie/dyscalculie en de medewerker dyslexie/dyscalculie. Er worden afspraken gemaakt over de faciliteiten die de individuele leerling krijgt.

Leerlingen van de A-stroom die in aanmerking komen voor ‘opstroom’ naar havo-2, krijgen de laatste periode van de brugklas en de eerste periode in havo-2 extra les in Nederlands en wiskunde om de aansluiting zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld!