Specifieke begeleiding intern

Help Je Wereld

Tweedelijnsbegeleiders

Ondersteuningscoördinatoren
Zij maken deel uit van het interne zorgteam. De ondersteuningscoördinatoren zitten het intern zorgteam voor en coördineren de interne en externe hulpverlening. Om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen, bewaken zij de gemaakte afspraken en stemmen dit af met collega’s binnen het samenwerkingsverband Tilburg en met de toegangsfunctionarissen van jeugdzorg.

Counselors
Zij begeleiden leerlingen met sociaal-emotionele problemen. Zij vervullen tevens de taak van vertrouwenspersoon voor de leerlingen.

Coördinatoren dyslexie/dyscalculie
Hij/zij coördineert de facilitering van leerlingen met leermoeilijkheden of leerstoornissen (o.a. dyslexie, dyscalculie enz.) en helpt leerlingen om te gaan met hun leerproblemen.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld!