Skip to main content

LOB (onderbouw)

Dan zit je vol vragen. Hier vind je antwoord op bijna alles. Ook handig voor je ouders!

No intro

Algemene informatie

Weten wat je wilt en kunt?
De LOB-coördinator en je mentor helpen jou een aantal belangrijke keuzes te maken. Keuzes voor vakken en daaraan gekoppeld voor opleidingen of beroepen.
Kom je er tijdens je mentorlessen en lob-lessen niet achter waar jouw hart ligt, vraag dan een gesprek aan met de lob-coördinator van jouw afdeling.
Mail naar lob-bureau@millhillcollege.nl of loop even binnen bij LOB (kamer 32 in de mediatheek), dan plannen we een gesprek voor je in.

Passend en uitdagend onderwijs

Ons onderwijs is afgestemd op de capaciteiten van de leerlingen. Zij krijgen onderwijs op hun eigen niveau, dat voldoende uitdaging biedt en tegelijkertijd aansluit bij hun manier van leren. Om dit te kunnen realiseren, hebben we gekozen voor een duidelijke structuur. In het eerste jaar worden leerlingen op basis van het advies van de leerkracht van groep 8 en de uitslag van de Cito-toets ingedeeld in de A-stroom (mavo/havo), B-stroom (havo/vwo) of C-stroom (vwo). Aan het einde van het eerste leerjaar bevorderen we de leerlingen naar het niveau dat bij hen past. Niet alleen op grond van hun studieresultaten, maar ook door te kijken naar vaardigheden zoals werkhouding, samenwerken en zelfstandigheid.

Meer dan alleen kennis

Leren is in onze ogen meer dan alleen kennis opdoen van de verschillende vakken. Wij willen leerlingen helpen om zich te ontwikkelen tot mensen die zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Respectvol met elkaar omgaan en de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces zijn belangrijke aandachtspunten. Oog hebben voor elkaar, persoonlijk initiatief, eigen verantwoording: het hoort allemaal bij iemands persoonlijke ontwikkeling. Tijdens onze activiteitenweken en buitenlandse reizen laten we leerlingen nadenken over maatschappelijke kwesties. Ze maken buiten de schoolbanken kennis met kunst en cultuur, techniek, taal en allerlei andere interessante onderwerpen. Als derdewereldschool laten we leerlingen bovendien zien dat het belangrijk is om verder te kijken. Als school voelen ons verbonden met mensen in de wereld die het minder goed hebben en dat dragen we dan ook actief uit.

Themamiddagen

Binnenkort zijn er weer themamiddagen voor groep 7 & 8. Wil je daar bij zijn? Geef je snel op!

Schrijf je in