PTA

Overzicht in Je Wereld

PTA staat voor Programma voor Toetsing en Afsluiting. In het PTA staat wat je moet doen voor het examen. Alle examenonderdelen en schoolexamens met weging zijn hierin vermeld.
Het is van belang dat je alle onderdelen (op tijd) afrondt.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld