LOB (havo)

Keuzes in Je Wereld

Algemene informatie
De lob-coördinator de mentor kunnen je helpen bij het maken van een aantal belangrijke keuzes voor vakken, opleidingen en beroepen.

lob-coördinator e-mailadres
Mevrouw M. Dingemans mdingemans@millhillcollege.nl

In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het maken van deze keuzes. Voor hulp en vragen kun je e-mailen naar lob@millhillcollege.nl of binnenlopen bij de werkkamer lob (kamer 32 in de mediatheek).

Informatie voor de leerlingen in havo-3

In havo-3 ga je je oriënteren op de verschillende profielkeuzes voor de bovenbouw en welk profiel het beste past bij jouw interesses én competenties. Dit proces vindt met name plaats tijdens de mentorlessen in de B- en C-periode. Er wordt gewerkt met het programma Keuzeweb in Dedecaan.net. Dit bestaat uit diverse (online) opdrachten en testen waarmee je meer inzicht krijgt in wie je bent en waar je interesses liggen. Met behulp van dit programma kun je uitzoeken welk profiel en welke bijbehorende vakken het beste bij jou passen.
Klik hier voor het profielkeuzeformulier.

Informatie voor de havo-bovenbouwleerlingen

In havo-4 en havo-5 ga je jezelf verder verdiepen in wie je bent en wat je na het Mill Hill College wilt gaan doen. Jouw mentor begeleidt je hierbij, maar ook je ouder(s)/verzorger(s), vrienden, familie, kennissen en collega’s kunnen je hierbij helpen. Zij kennen jou immers ook (heel) goed en/of hebben voor dezelfde keuze gestaan. Voor meer specifieke vragen over bijvoorbeeld studiemogelijkheden kun je ook bij de lob-coördinator, mevrouw Dingemans, terecht. Zij kan je helpen met vragen over bepaalde studies of als je vastloopt in je keuzeproces.

In havo-4 start je tijdens het BGU met het programma Keuzeweb in Dedecaan.net. Je gaat op zoek naar beroepensectoren en studierichtingen die bij jou passen. Daarnaast maak je een begin met het bezoeken van open dagen en andere studiekeuze-activiteiten.

In havo-5 rond je Keuzeweb af en ga je meer specifiek uitzoeken welke studierichting en welke onderwijsinstelling bij jou passen. Je gaat bijvoorbeeld proefstuderen of een dagje meelopen bij de studie van jouw keuze. Ook volg je een workshop in de activiteitenweek waarin je leert om jezelf te presenteren en een goed cv op te bouwen. Uiteindelijk hak je de knoop door en schrijf je jezelf in voor een opleiding die past bij jouw interesses, of misschien kies je er heel bewust voor om eerst nog een jaar te gaan reizen, vrijwilligerswerk te doen of te werken.

Lob is niet geheel vrijblijvend. In het PTA staat omschreven wat je, in welke periode, moet hebben gedaan.

Verlofaanvraag

Als je verlof aan wil vragen voor een open dag, meeloopdag, intake etc. regel je dit verlof via het
lob-formulier. Dit oranje formulier is te vinden in de lob-hoek achterin de mediatheek, maar kun je ook hieronder downloaden en printen. Klik hier voor het lob-formulier.

Dit formulier dien je volledig in te vullen en te laten ondertekenen door je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor. Daarna regel je het verlof zelf bij de loge. Het verlofformulier bewaar je goed, zodat je aan kunt tonen dat je toestemming had om afwezig te zijn.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld