Buitenlesactiviteiten (BLA)

Vergroot Je Wereld

De buitenwereld binnenhalen
Twee weken per jaar worden besteed aan BuitenLesActiviteiten (BLA) tijdens de zogenaamde activiteitenweken: geen lessen maar tijd voor iets anders.

Voor ieder leerjaar zijn deze activiteiten verschillend. De activiteiten sluiten aan op de thema’s die in lessen aan bod komen. Zo zijn er excursies, meerdaagse reizen, projecten en bezoeken aan theater en concert. Leren koken, muziek maken of sportactiviteiten passen eveneens in
deze opzet.

Het uitgangspunten bij het organiseren van de activiteiten zijn hoofd, hart en handen.
Hoofd – nieuwe kennis  opdoen.
Hart –  sociale vaardigheden en samenwerken.
Handen – doe-activiteiten in of buiten de school.

Hieronder wordt per leerjaar een indruk gegeven van de activiteiten die worden aangeboden tijdens de activiteitenweken:

Brugklas en Team-X-1

In de brugklas worden activiteiten georganiseerd zoals een excursie naar het Archeon, een sportdag, watersportkamp, schoolfeest,  project over verkeer en veiligheid en een project sterrenkunde.
Klik hier voor een uitgebreid overzicht van alle activiteiten in de brugklas, inclusief de bijbehorende kosten.

mavo-2, havo-2, vwo-2 en Team-X-2

Voor leerjaar 2 (mavo-2, havo-2 en vwo-2) worden activiteiten georganiseerd zoals de derdewerelddag, excursie naar het Afrikamuseum, project  Science en een theatervoorstelling over een actueel thema zoals pesten.
Klik hier voor een uitgebreid overzicht van alle activiteiten in mavo-2, inclusief de bijbehorende kosten. Klik hier voor havo-2 en klik hier voor vwo-2.

mavo-3, havo-3, vwo-3 en Team-X-3

Voor de leerlingen uit mavo-3 wordt onder andere een kamp en een cultuurdag georganiseerd. De leerlingen havo-3 en vwo-3 krijgen een excursie naar Antwerpen en modules NL&T, filosofie en informatica aangeboden. Voor alle derdejaars leerlingen vindt de Ronde van Nederland plaats, voorbereid in vaklessen en door middel van een praktische opdracht.
Klik hier voor een uitgebreid overzicht van alle activiteiten in mavo-3, inclusief de bijbehorende kosten. Klik hier voor havo-3  en klik hier voor vwo-3.

mavo-4, havo-4 en vwo-4

De leerlingen mavo-4 en havo-4 hebben een buitenlandreis naar een stad. Daarnaast hebben de leerlingen havo-4 onder andere een excursie geschiedenis, een praktische opdracht voor scheikunde en een sport- en cultuurdag.
De leerlingen vwo-4 hebben onder andere een veldwerkdag van biologie, een excursie naar een universiteit en een werkopdracht voor aardrijkskunde. De leerlingen mavo-4 doen dit jaar examen; naast hun buitenlandreis hebben zij daarom voornamelijk examentraining.
Klik hier voor een uitgebreid overzicht van alle activiteiten in mavo-4, inclusief de bijbehorende kosten. Klik hier voor havo-4 en klik hier voor vwo-4.

havo-5 en vwo-5

De leerlingen vwo-5 hebben een buitenlandreis op het programma staan. Daarnaast wordt er onder andere een sport- en cultuurdag voor hen georganiseerd, bezoeken ze culturele instellingen en zijn er praktische opdrachten voor natuurkunde en biologie.  De leerlingen havo-5 hebben naast een profielwerkstukdag ook praktische opdrachten voor biologie en  CKV en tenslotte is er tijd voor examentraining.
Klik hier voor een uitgebreid overzicht van alle activiteiten in havo-5, inclusief de bijbehorende kosten. Klik hier voor vwo-5.

vwo-6

De leerlingen vwo-6 krijgen onder andere een praktische opdracht van aardrijkskunde, een sport- en cultuurdag en ruimte voor examentraining.
Klik hier voor een uitgebreid overzicht van alle activiteiten in vwo-6, inclusief de bijbehorende kosten.

Team-X

De leerlingen uit Team-X hebben een eigen programma maar de activiteitenweken doen zij gewoon mee met de overige klassen.
Klik hier voor een uitgebreid overzicht van alle activiteiten in Team-X klas 1, inclusief de bijbehorende kosten.
Klik hier voor een uitgebreid overzicht van alle activiteiten in Team-X klas 2, inclusief de bijbehorende kosten.
Klik hier voor een uitgebreid overzicht van alle activiteiten in Team-X klas 3, inclusief de bijbehorende kosten.

De algemene voorwaarden voor deelname aan de BuitenLesActiviteiten van het Mill Hill College.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld