Mail Hill

Informeer Je wereld

Onze nieuwsbrief Mail Hill verschijnt ± 7 keer per jaar en wordt per e-mail verstuurd aan alle leerlingen, ouders en medewerkers.

Mail Hill niet ontvangen? Hier kunt u alle nummers van dit schooljaar inzien.

2021-2022

Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5

De volgende edities van de Mail Hill verschijnen gedurende schooljaar 2021-2022 in de volgende weken:
Nummer 6 in week 21, rond 25 mei 2022
Nummer 7 in week 26, rond 29 juni 2022

Mill Hill College

Versterk Je Wereld