Ouderpanels

Inspraak in Je wereld

Het Mill Hill College kent vijf ouderpanels.

Ouderpanels
Een ouderpanel is een eigentijdse manier om ouderbetrokkenheid op school vorm te geven en dient verschillende doelen:
•    de betrokkenheid van ouders bij de school vergroten;
•    de inbreng van ouders onderdeel uit laten maken van het schoolbeleid;
•    bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de school.

De ouderpanels komen drie keer per jaar bijeen. Bij iedere bijeenkomst wordt er één thema centraal gesteld en bediscussieerd. De sectordirecteuren zijn voorzitter van het panel.

Wilt u zich opgeven voor één van de panels? Stuur dan een e-mail  naar:
Carolien Loos (ouderpanel brugklas)
Ralf van Overbruggen (ouderpanel mavo en Team-X)
Franca Peek en Ruud Schouten (ouderpanel havo-2/3 en vwo-2/3, havo-/vwo-bovenbouw)

De ouderpanels vinden plaats op het Mill Hill College van 19.30-21.00 uur op de volgende data:

Ouderpanel brugklas, mavo en havo-2/3 en vwo-2/3
29 november 2021
15 februari 2022
09 juni 2022

Ouderpanel Team-X en havo-/vwo-bovenbouw
18 november 2021
08 februari 2022
13 juni 2022

Verslagen ouderpanel brugklas, mavo en havo-2/3 en vwo-2/3


Verslagen ouderpanel Team-X en havo-/vwo-bovenbouw

Mill Hill College

Versterk Je Wereld