Veiligheid

Bescherm Je Wereld

Veilig Wereldwijs

Een veilige omgeving voor uw kind, zowel op school als onderweg. Dit wil het Mill Hill College kunnen garanderen. Want alleen in een veilige omgeving kunnen leerlingen zich goed ontwikkelen. En uzelf, u moet ook in alle vrijheid vragen kunnen stellen en kritiek kunnen uiten.

Natuurlijk vraagt dit in eerste instantie de nodige inzet van school: het bestuur, de schoolleiding, de leerkrachten en het ondersteunend personeel. Wij geven het voorbeeld en zijn verantwoordelijk voor het handelen, aanspreken en toepassen van voorschriften, regels en normen.

Bij u en uw kind(eren) zelf ligt ook een stuk verantwoordelijkheid. Een goede opvoeding waarin kinderen geleerd wordt met regels en normen om te gaan, heeft ongetwijfeld een positieve invloed op de veiligheid van mens en omgeving. Ouders die problemen ondervinden met de opvoeding, kunnen wij doorverwijzen naar talrijke instanties, bijvoorbeeld: (school)arts, maatschappelijk werk, jeugdzorg. Ook politie en justitie komen soms in beeld, evenals de leerplichtambtenaar en Bureau Halt. Wij zullen een mediërende rol vervullen, uiteraard in overleg met u.

Met de politie hebben we ook afspraken over preventieve acties. Zo houden we bijvoorbeeld een aantal keren per jaar kluisjescontrole en in de wintermaanden controleert de politie in de omgeving van de school extra ten aanzien van fiets- en brommerverlichting. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Klik hier voor de afspraken tussen de gemeente Goirle, de politie en het Mill Hill College.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld