Brieven/presentaties havo-2/3/4/5 (2021-2022)

Informeer Je Wereld

 

Hieronder staan de brieven en presentaties die dit schooljaar verstuurd zijn.

Havo-2

Brieven

 

Presentaties

 

Havo-4

Brieven

Presentaties
Ouderavond havo-4

Buitenlandse reizen havo-4

 

Mill Hill College

Versterk Je Wereld!