Financiën algemeen

Kosten in Je Wereld

Het Mill Hill College kent geen vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage. Voor sommige activiteiten moeten we kosten in rekening brengen.

Boeken

De schoolboeken van uw zoon(s) of dochter(s) bestelt u via de firma Iddink. Hiervoor vult u via internet jaarlijks de bestellijst in. U ontvangt de boeken tijdig per post. Inleveren gaat via school.

Buitenlesactiviteiten

Er is een onderscheid te maken in verplichte en vrijwillige buitenlesactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan leerlingfeesten en buitenlandse reizen. Voor vrijwillige activiteiten geldt altijd: u betaalt als u er gebruik van maakt. Een overzicht van de activiteiten en een indicatie van de kosten kunt u vinden op de website. We willen er nadrukkelijk op wijzen dat de vermelde kosten gebaseerd zijn op de kosten die vorig jaar aan de desbetreffende activiteit verbonden waren. Gezien de stijgende prijzen van bussen en entreegelden is het dus mogelijk dat de kosten dit jaar hoger liggen. Ook kan het zijn dat bepaalde activiteiten niet meer plaatsvinden of dat er nieuwe activiteiten zijn bijgekomen.

Persoonsgebonden leermiddelen en lesmaterialen

Sommige leerjaren hebben specifieke leermiddelen en lesmaterialen, zoals: rekenmachine, tekendoos, foto en schoolpas, werkboeken, leerlingkompas en dictaten. De kosten hiervoor worden aan u doorberekend.

Verzekeringen

Meer informatie over de aansprakelijkheidsverzekering, de doorlopende reisverzekering en schoolongevallenverzekering.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld