Team-X

Verander je Wereld

De verschillende vakken zijn verdeeld in tredevakken en themavakken.

Binnen Team-X worden vakken op verschillende manieren aangeboden. In klas 1 worden de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, Frans en Duits als los vak aangeboden. Enkele andere vakken worden in projectvorm aangeboden: beeldende vakken, techniek en verzorging.

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, scheikunde, levensbeschouwing en economie zijn de zogeheten themavakken. De themavakken worden aangeboden in verschillende thema’s. Elk jaar is verdeeld in vier thema’s. Elk thema bestaat uit verschillende subtopics.

Thema’s jaar 1: Media, Water, De toekomst en Stad en platteland

Thema’s jaar 2: Je lijf, Transport, Op reis en Goede tijden, slechte tijden

Thema’s jaar 3: Survival of the fittest en Actie en reactie

Opbouw van een thema
Elk thema starten we met een kick-off. Tijdens de kick-off gaan we drie dagen de school uit of ontvangen we gastsprekers. Enkele voorbeelden zijn een bezoek aan: vliegbasis Gilze-Rijen, transportbedrijven, een bejaardentehuis, Villa Pardoes en de waterzuivering.

Na de kick-off starten we met de subtopics. Een thema bestaat uit ongeveer vijf of zes subtopics. Elk subtopic wordt ingeleid met een masterclass. De masterclass wordt gegeven door een prof (vakdocent van een themavak). Na de masterclass kiezen de leerlingen voor de hand-, hoofd- of hartopdracht. De leerlingen werken tijdens coachuren, na de lesdag of thuis aan deze opdrachten. Tijdens de coachuren werken de leerlingen ook aan de verwerking van de stof uit de vaklessen Nederlands, Engels, Duits, Frans en wiskunde.

Een voorbeeld van een handopdracht is hier te downloaden.

Op elke ingeleverde subtopicopdracht krijgt de leerling feedback van de prof. De feedback van de thema’s en vakken staat overzichtelijk in Magister.

Aan het einde van het thema verzamelt de leerling alle feedback en houdt de leerling een ouderpresentatie voor zijn ouders en coach (mentor). In deze ouderpresentatie kijkt de leerling ook terug op wat hij of zij heeft geleerd en wat verbeterpunten zijn.

Eén keer per jaar zijn alle familieleden en vrienden welkom op de expo. Op de expo laten alle leerlingen van klas 1 en 2 zien wat zij geleerd hebben.

Voorbeeld van een rooster:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Coachuur Coachuur Coachuur Engels Nederlands
Coachuur Coachuur Coachuur Coachuur Coachuur
Duits Nederlands LO Coachuur Coachuur
Wiskunde Coachuur LO Wiskunde Coachuur
Tekenen Coachuur Coachuur Frans Coachuur
Tekenen Engels Coachuur Duits Frans

Themamiddag Team-X

Er is een themamiddag voor Team-X. Geïnteresseerd?

Hoe kan ik deelnemen aan een themamiddag van Team-X?