Ik zou heel graag archeoloog worden.

Maar is er over 20 jaar nog wel iets op te graven?

Er zijn auto’s die kunnen rijden op zonne-energie.

Hoe lang blijven we de wereld dan nog vervuilen?

Het Chinese alfabet kent ruim duizend tekens.

Hoe ziet een Chinees toetsenbord er dan uit?

April 2022

Een maand uit Je Wereld

Week 13

01-04-2022 Schakelweek 3 en beroepsoriënterende stage Team-X-3

Week 14

04-04-2022 Eventuele uitloop schakelweek-3 voor vwo-3 t/m 6
04-04-2022 Ouderavond buitenlandse reizen havo/vwo
05-04-2022 45-minutenrooster
05-04-2022 Online interviewavond coördinatoren LOB en mentoren 3e klassen i.v.m. vakkenkeuze
06-04-2022 12.30-15.30 uur Technologie Challenge Fontys voor havo-4
07-04-2022 Inschrijven inhaaltoetsen havo-4, vwo-4 en vwo-5
07-04-2022 Mentorgesprekken ouders brugklasleerlingen
07-04-2022 Online interviewavond coördinatoren LOB en mentoren 3e klassen i.v.m. vakkenkeuze
08-04-2022 Inschrijven herkansingen examenklassen
08-04-2022 14.00-15.30 uur Expo Team-X-1 en -2

Week 15

11-04-2022 Activiteitenweek 2 en beroepsoriënterende stage mavo-3
12-04-2022 Activiteitenweek 2 en beroepsoriënterende stage mavo-3
13-04-2022 Activiteitenweek 2 en beroepsoriënterende stage mavo-3
13-04-2022 Herkansingen examenklassen
14-04-2022 Activiteitenweek 2 en beroepsoriënterende stage mavo-3
14-04-2022 Herkansingen examenklassen
15-04-2022 Activiteitenweek 2 en beroepsoriënterende stage mavo-3

Week 16

18-04-2022 Tweede Paasdag
19-04-2022 45-minutenrooster
19-04-2022 Einde begeleidingslessen brugklas blok 2
19-04-2022 19.30 uur Ouderavond overstappers havo-3 naar mavo-4
20-04-2022 15.30-17.10 uur Inhaaltoetsen havo-4, vwo-4 en vwo-5
20-04-2022 Online mentorouderavond op verzoek mentor
21-04-2022 15.30-17.10 uur Inhaaltoetsen havo-4, vwo-4 en vwo-5 (uitloop)
22-04-2022 Uiterlijke datum inleveren keuzes talen havo-2 en vwo-2, opstromen brugklas
22-04-2022 Definitieve keuze derde klassen inleveren

Week 17

Meivakantie van 25 april t/m 6 mei 2022.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld