Ik zou heel graag archeoloog worden.

Maar is er over 20 jaar nog wel iets op te graven?

Er zijn auto’s die kunnen rijden op zonne-energie.

Hoe lang blijven we de wereld dan nog vervuilen?

Het Chinese alfabet kent ruim duizend tekens.

Hoe ziet een Chinees toetsenbord er dan uit?

Juli 2022

Een maand uit Je Wereld

Week 26

01-07-2021 Uitslag CSE2

Week 27

04-07-2022 Watersportkamp
05-07-2022 Watersportkamp
05-07-2022 CSE3
05-07-2022 45-minutenrooster
06-07-2022 Watersportkamp
06-07-2022 CSE3
06-07-2022 Schakelweek 4
07-07-2022 Watersportkamp
07-07-2022 CSE3
07-07-2022 Schakelweek 4
08-07-2022 Watersportkamp
08-07-2022 CSE3
08-07-2022 Schakelweek 4

Week 28

11-07-2022 Schakelweek 4
12-07-2022 Schakelweek 4
13-07-2022 Inhalen gemiste toetsen schakelweek 4, klas 2 t/m 4
14-07-2022 Uitslag CSE3
15-07-2022 Toetsinzage toetsen schakelweek

Week 29

18-07-2022 Intake zomerschool
18-07-2022 17.30-20.00 uur MR-vergadering
19-07-2022 Start zomerschool
19-07-2022 18.30 uur Diploma-uitreiking havo
20-07-2022 13.30 uur diploma-uitreiking vwo:
20-07-2022 18.30 uur diploma-uitreiking mavo
21-07-2022 Boeken inleveren
22-07-2022 Overgangsrapporten ophalen

Zomervakantie van maandag 25 juli tot en met vrijdag 2 september 2022

Mill Hill College

Versterk Je Wereld