Weet jij waar het Mill Hill College staat?

Aan de Venneweg in Goirle vind je het Mill Hill College.

Is het een grote school?

Er zitten ongeveer 1450 leerlingen op het Mill Hill College

Welke soorten onderwijs heeft het Mill Hill College?

mavo (vmbo-t), havo, vwo en Team-X

Mill Hill College de school voor jou?

Kies Je Wereld

Aanmelding en toelating

Het Mill Hill College kent geen lotingsprocedure omdat we de keuzevrijheid van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) belangrijk vinden. Dit houdt in dat leerlingen in principe toegelaten worden tot het Mill Hill College (regulier of Team-X) mits een leerling voldoet aan het juiste niveau. In het geval van een extra ondersteuningsbehoefte is de voorwaarde dan we in deze behoefte moeten kunnen voorzien.
Voor toelating tot Team-X zijn er aanvullende voorwaarden, zoals de deelname aan een extra intake om de geschiktheid van een leerling te bepalen.

BRUGKLAS

Voor aanmelding van  uw zoon/dochter op het Mill Hill College vragen wij u om het digitale aanmeldformulier in te vullen en, indien van toepassing, het aanvraagformulier extra ondersteuning. Daarnaast moet hij/zij zich samen met één ouder/verzorger aanmelden voor een gesprek op woensdag 10 maart van 9.00 uur tot 11.00 uur . Gezien de situatie rondom het Coronavirus werken we met een tijdslot van een maximaal aantal personen per 10 minuten. Is het maximale aantal personen bereikt dan vervalt de mogelijkheid tot aanmelden op dat tijdstip.

Wat moet u bij het aanmeldingsgesprek meebrengen:

  • Een kopie van een officieel document (bv. paspoort, identiteitsbewijs of uittreksel basisadministratie persoonsgegevens) zodat de juiste persoonsgegevens van het kind en de ouder(s)/verzorger(s) kunnen worden gecontroleerd.
  • De originele adviesbrief van de basisschool met daarop de code voor het Digitaal overdrachtsdossier (D.O.D.; deze code wordt alleen verstrekt in de regio Tilburg).
  • Indien van toepassing: relevante onderzoeken, diagnoses en rapportages (in kopie). Met deze informatie kunnen wij vaststellen of en zo ja, welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Bijvoorbeeld: dyslexie, dyscalculie, ADHD, PDD-NOS, Asperger, intelligentieonderzoeken (bijv. WISC) etc.

Voor vragen kunt u mailen naar aanmeldingen2021@millhillcollege.nl

MAVO-4 naar HAVO-4
Een aantal leerlingen in mavo-4/vmbotl-4 wil misschien na het behalen van hun diploma doorstromen naar havo-4. Voor diegenen die hierin geïnteresseerd zijn, is er een presentatie gemaakt waarin wordt verteld hoe je je kunt oriënteren op de havo, wat de toelatingseisen zijn en hoe de aanmelding bij het Mill Hill College is geregeld. Voor het bekijken van de presentatie klik je op deze link.

Aanmelden mavo-4 naar havo-4
Voor het aanmelden voor havo-4 vragen wij u om het digitale aanmeldformulier  (havo bovenbouw) in te vullen en, indien van toepassing, het aanvraagformulier extra ondersteuning. Daarnaast moet hij/zij zich samen met één ouder/verzorger aanmelden voor een gesprek op dinsdag 2 maart of  donderdag 4 maart 2021 van 15.00 uur tot 17.00 uur of van 18.15 uur tot 20.15 uur. Gezien de situatie rondom het Coronavirus werken we op beide dagen met een tijdslot van een maximaal aantal personen per 10 minuten. Is het maximale aantal personen bereikt dan vervalt de mogelijkheid tot aanmelden op dat tijdstip.

Voor vragen kunt u mailen naar aanmeldingen2021@millhillcollege.nl

Lees meer over aanmelden en toelating op het Mill Hill College.

HAVO-5 naar VWO-5
Aanmelden havo-5 naar vwo-5

Voor het aanmelden van havo-5 naar vwo-5 dient de leerling op uiterlijk donderdag 4 maart een motivatiebrief te sturen naar mevrouw S. Geijer (SGeijer@millhillcollege.nl) en mevrouw F. Peek (FPeek@millhillcollege.nl).

De leerling ontvangt het aanmeldformulier voor vwo-5 via de mail.

Het Mill Hill College heeft een ASS-onderwijsarrangement.
Dit is bedoeld voor leerlingen met een autismespectrumdiagnose die in de eerste twee jaren van het regulier voortgezet onderwijs een extra ondersteuningsbehoefte hebben in de organisatie van hun schoolwerk en hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
Voor deelname aan de AOA dient het samenwerkingsverband Portvolio een toekenning af te geven.

Er is slechts beperkt plaats voor nieuwe leerlingen.
Vanwege de grote belangstelling voor dit arrangement worden nieuwe aanvragen doorverwezen naar andere scholen.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld