Weet jij waar het Mill Hill College staat?

Aan de Venneweg in Goirle vind je het Mill Hill College.

Is het een grote school?

Er zitten ongeveer 1450 leerlingen op het Mill Hill College

Welke soorten onderwijs heeft het Mill Hill College?

mavo (vmbo-t), havo, vwo en Team-X

Mill Hill College de school voor jou?

Kies Je Wereld

Aanmelding en toelating

Algemeen

Het Mill Hill College is een school van ongeveer 1500 leerlingen  voor mavo, havo, atheneum en gymnasium in een veilige, groene omgeving waar we veel aandacht besteden aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs en aan de algemene vorming van leerlingen.

Het Mill Hill College kent geen lotingsprocedure omdat we de keuzevrijheid van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) belangrijk vinden. Dit houdt in dat leerlingen in principe toegelaten worden tot het Mill Hill College (regulier of Team-X) mits een leerling voldoet aan het juiste niveau. In het geval van een extra ondersteuningsbehoefte is de voorwaarde dan we in deze behoefte moeten kunnen voorzien.

Voor toelating tot Team-X zijn er aanvullende voorwaarden, zoals de deelname aan een extra intake om de geschiktheid van een leerling te bepalen.

Als uw zoon/dochter overtuigd is van de keuze voor het Mill Hill College, meldt hij/zij zich samen met een ouder/verzorger aan tijdens de speciaal daartoe bestemde dagen in maart 2021.

Lees meer over aanmelden en toelating op het Mill Hill College.

Open dag Mill Hill College

Kom je naar de open dag op het Mill Hill College? Je bent welkom op zondag 7 februari 2021 van 11.00-15.00 uur.