Weet jij waar het Mill Hill College staat?

Aan de Venneweg in Goirle vind je het Mill Hill College.

Is het een grote school?

Er zitten ongeveer 1450 leerlingen op het Mill Hill College

Welke soorten onderwijs heeft het Mill Hill College?

mavo (vmbo-t), havo, vwo en Team-X

Mill Hill College de school voor jou?

Kies Je Wereld

Aanmelding en toelating

Algemeen

Het Mill Hill College is een school van ongeveer 1500 leerlingen  voor mavo, havo, atheneum en gymnasium in een veilige, groene omgeving waar we veel aandacht besteden aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs en aan de algemene vorming van leerlingen.

Het Mill Hill College kent geen lotingsprocedure omdat we de keuzevrijheid van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) belangrijk vinden. Dit houdt in dat leerlingen in principe toegelaten worden tot het Mill Hill College (regulier of Team-X) mits een leerling voldoet aan het juiste niveau. In het geval van een extra ondersteuningsbehoefte is de voorwaarde dan we in deze behoefte moeten kunnen voorzien.
Voor toelating tot Team-X zijn er aanvullende voorwaarden, zoals de deelname aan een extra intake om de geschiktheid van een leerling te bepalen.

Als uw zoon/dochter overtuigd is van de keuze voor het Mill Hill College dan vragen wij u om het digitale aanmeldformulier (volgt z.s.m.) in te vullen en terug te sturen naar aanmeldingen2021@millhillcollege.nl. Daarnaast moet hij/zij zich samen met één ouder/verzorger aanmelden voor een gesprek op dinsdag 2 maart of  donderdag 4 maart 2021 van 15.00 uur tot 17.00 uur of van 19.00 uur tot 21.00 uur. Gezien de situatie rondom het Coronavirus werken we op beide dagen met een tijdslot van een maximaal aantal personen per 10 minuten. Is het maximale aantal personen bereikt dan vervalt de mogelijkheid tot aanmelden op dat tijdstip.
Wat moet u meebrengen:

  • Een kopie van een officieel document (bv. paspoort, identiteitsbewijs of uittreksel basisadministratie persoonsgegevens) zodat de juiste persoonsgegevens van het kind en de ouder(s)/verzorger(s) kunnen worden gecontroleerd.
  • De originele adviesbrief van de basisschool met daarop de code voor het Digitaal overdrachtsdossier (D.O.D.; deze code wordt alleen verstrekt in de regio Tilburg).
  • Indien van toepassing: relevante onderzoeken, diagnoses en rapportages (in kopie). Met deze informatie kunnen wij vaststellen of en zo ja, welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Bijvoorbeeld: dyslexie, dyscalculie, ADHD, PDD-NOS, Asperger, intelligentieonderzoeken (bijv. WISC) etc.

Lees meer over aanmelden en toelating op het Mill Hill College.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld