Aanmelden MAVO-4 naar HAVO-4
Een aantal leerlingen in mavo-4/vmbotl-4 wil misschien na het behalen van hun diploma doorstromen naar havo-4. Voor diegenen die hierin geïnteresseerd zijn, is er een presentatie gemaakt waarin wordt verteld hoe je je kunt oriënteren op de havo, wat de toelatingseisen zijn en hoe de aanmelding bij het Mill Hill College is geregeld. Voor het bekijken van de presentatie klik je op deze link.

Aanmelden mavo-4 naar havo-4
Voor het aanmelden voor havo-4 vragen wij u om het digitale aanmeldformulier  (havo bovenbouw) in te vullen en, indien van toepassing, het aanvraagformulier extra ondersteuning. Daarnaast moet hij/zij zich samen met één ouder/verzorger aanmelden voor een gesprek op dinsdag 2 maart of  donderdag 4 maart 2021 van 15.00 uur tot 17.00 uur of van 18.15 uur tot 20.15 uur. Gezien de situatie rondom het Coronavirus werken we op beide dagen met een tijdslot van een maximaal aantal personen per 10 minuten. Is het maximale aantal personen bereikt dan vervalt de mogelijkheid tot aanmelden op dat tijdstip.

Wat moet u bij het aanmeldingsgesprek meebrengen:

  • Een kopie van een officieel document (bv. paspoort, identiteitsbewijs of uittreksel basisadministratie persoonsgegevens) zodat de juiste persoonsgegevens van het kind en de ouder(s)/verzorger(s) kunnen worden gecontroleerd.
  • Indien van toepassing: relevante onderzoeken, diagnoses en rapportages (in kopie). Met deze informatie kunnen wij vaststellen of en zo ja, welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Bijvoorbeeld: dyslexie, dyscalculie, ADHD, PDD-NOS, Asperger, intelligentieonderzoeken (bijv. WISC) etc.

Voor vragen kunt u mailen naar aanmeldingen2021@millhillcollege.nl

Brugklas