Op dinsdag 3 maart en donderdag 5 maart 2020 (direct na de carnavalsvakantie) vinden de aanmeldingen van de nieuwe leerlingen plaats op het Mill Hill College. Wij heten de nieuwe leerlingen van harte welkom van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

Wat moet u meebrengen:

 1. Een kopie van een officieel document (bv. paspoort, identiteitsbewijs of uittreksel
  basisadministratie persoonsgegevens) zodat de juiste persoonsgegevens van het kind en de
  ouder(s)/verzorger(s) kunnen worden overgenomen.
 2. De originele adviesbrief van de basisschool met daarop de code voor het Digitaal
  overdrachtsdossier (D.O.D.; deze code wordt alleen verstrekt in de regio Tilburg).
 3. Indien van toepassing: relevante onderzoeken, diagnoses en rapportages (in kopie).
  Met deze informatie kunnen wij vaststellen of en zo ja, welke ondersteuning uw kind nodig
  heeft. Bijvoorbeeld: dyslexie, dyscalculie, ADHD, PDD-NOS, Asperger,
  intelligentieonderzoeken (bijv. WISC) etc.