Het Mill Hill College verrast hun examenkandidaten dit schooljaar op een bijzondere manier. Omdat de leerlingen vanwege corona niet op school kunnen komen om hun cijferlijst op te halen, krijgen de examenkandidaten een speciaal stoepbezoekje van hun mentor. Zo wil de school de leerlingen toch de aandacht geven die zij verdienen.

 

Op 4 juni hebben de examenkandidaten te horen gekregen of ze geslaagd zijn. Esther Schets, coördinator van de mavo-afdeling vertelt: “Normaal gesproken komen de leerlingen dan naar school om de voorlopige cijferlijst en een vlag op te halen en onder het genot van alcoholvrije bubbels te proosten met hun mentor. Dit jaar loopt het helaas allemaal anders. Daarom heeft het Mill Hill College de geslaagde leerlingen verrast met een stoepbezoekje”. De mentor kwam persoonlijk langs, voorzien van een Mill Hill mondkapje, om de cijferlijst, een vlag en een speciale corona-oorkonde af te geven. “Daarnaast kreeg de leerling een oranje mondkapje met -Geslaagd#DONE- als herinnering aan deze bizarre tijd. Er kon een foto met de vlag en cijferlijst gemaakt worden. Kortom: wat extra persoonlijke aandacht voor onze geslaagden!”, aldus Esther Schets.

 

Ard van Aken is in april begonnen als rector op het Mill Hill College. Hij vertelt hoe de school de coronatijd tot nu toe heeft beleefd: “Een school zonder leerlingen is niet meer dan een gebouw. Zelf vind ik het bijzonder jammer dat ik niet in mijn eerste weken kennis heb kunnen maken met leerlingen. Zomaar wat praten in de gang of af en toe eens aanschuiven bij een les is altijd erg leuk en leerzaam. Natuurlijk doet iedereen zijn uiterste best, maar om in een paar dagen over te schakelen van ‘normaal’ onderwijs naar onderwijs op afstand is een enorme uitdaging en dan gaat zeker niet alles in één keer goed. Ik hoop dan ook van harte dat we na de zomervakantie weer kunnen starten met het normale rooster. Overigens vind ik wel dat de schoolexamens, die nu opeens erg belangrijk waren voor onze examenkandidaten, zeer goed zijn verlopen. Leerlingen hielden zich goed aan de RIVM-richtlijnen”. Sommige leerlingen zijn bang dat hun diploma minder waard is door de coronacrisis. Wat is de boodschap van de rector aan hen? “Ik vind dat het diploma dat we dit jaar uitreiken even waardevol is als alle voorgaande jaren. Dat vinden overigens de vervolgopleidingen waar de leerlingen hierna naartoe gaan ook. De afgelopen jaren op het Mill Hill vormen het bewijs dat een leerling het niveau ook echt aan kan, anders was hij of zij nooit in het examenjaar gekomen. Niet dat het examen in mijn ogen alleen een kunstje is, maar ik vind dat wij als school ook prima in kunnen schatten wat het niveau van een leerling is. De leerlingen kunnen het diploma trouwens zelf nog waardevoller maken door het goed te doen op het vervolgonderwijs.”

 

Sectordirecteur mavo en Team-X Ralf van Overbruggen wil tenslotte nog toevoegen dat de leerlingen een enorm compliment verdienen. “Ze zijn zo goed omgegaan met de situatie! Ik wil ze graag een compliment geven voor hoe zij zich in het schoolgebouw hebben gedragen en voor de manier waarop zij zich ondanks alles hebben voorbereid op de laatste schoolexamens.”