Gegevens wijzigen

Wijzig Je Wereld.

Persoonlijke gegevens wijzigen

Uw e-mailadres kunt u wijzigen via Magister. Uw wachtwoord kunt u hier opvragen of aanpassen.

Gebruik onderstaand formulier om uw persoonlijke gegevens te wijzigen.
* verplicht veld

voornaam kind *

tussenvoegsel

achternaam kind *

 
 
Huidige gegevens ouder(s)/verzorger(s):

voornaam *

tussenvoegsel

achternaam *

telefoonnummer 1 (invullen als 0135420538) *

Wijziging(en):

straat

huisnummer

postcode

plaats

debiteuradres (de school stuurt eventuele facturen naar dit adres)

telefoonnummer 2 (invullen als 0135420538)

toelichting

Vragen?

Vraag Je Wereld

Vragenformulier