Groep 7 en 8

Stap in Je wereld

Welkom

Beste leerling van groep 7 of 8
Binnenkort sta je voor een belangrijke keuze. Naar welke school voor voortgezet onderwijs wil en kan je gaan? De overstap van groep 8 naar de brugklas van het voortgezet onderwijs is voor jou maar ook voor jouw ouder(s) een enorme stap.

Het is daarom belangrijk om je goed te oriënteren op de scholen die binnen jouw mogelijkheden passen, om vervolgens een weloverwogen keuze te maken. Wij vinden het Mill Hill College ‘’een school  van Wereldformaat”, waar wij trots op zijn.

Wil je dit jaar al ervaren hoe het eraan toe gaat op het Mill Hill College? Dan nodigen we je van harte uit op onze themamiddagen, open dag maar ook  op een bezoek aan ons Glazen huis op donderdag 17 december 2020 van 19.00-22.30 uur. Een initiatief dat bij het Mill Hill College past.

Wij wensen je veel succes bij het maken van de juiste schoolkeuze.

Belangrijke data:

* Zondag 7 februari 2021: Open Dag (11.00-15.00 uur)
* Dinsdag 02 en donderdag 04 maart 2021: inschrijven
* Donderdag 22 april 2021: versturen van bericht van toelating.
De post komt dus later aan bij de ouders. In België komt de post waarschijnlijk na het weekeinde!
* Donderdag 17 juni 2021: kennismakingsmiddag “nieuwe brugklassers”.
De uitnodiging komt samen met bericht van toelating.

Aanmelden Mill Hill College

Dinsdag 02 maart 2021 (A t/m K) van 15.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur
Donderdag 04 maart 2021 (L t/m Z) van 15.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur