Wat ouders willen weten

Vraag de Wereld

Wat een ouder wil weten

Hoe ziet het rooster eruit in het eerste jaar?

Wat een ouder wil weten

Is er aanvullend aanbod naast de reguliere lessen?

Zeer zeker. Er is een enorm aanbod aan aanvullende activiteiten. Zowel binnen als buiten de school is er veel ruimte voor creativiteit.
Tipje van de sluier? Maatschappelijke stage, medezeggenschapsraad, leerlingenraad, zomerschool, maar ook BuitenLesActiviteiten (BLA) zoals: excursies, meerdaagse reizen, projecten, bezoeken aan theater of concert en alles afgestemd op de lessen die aan bod komen in het desbetreffende leerjaar.

Wat een ouder wil weten

Wat moet ik betalen?

Wat moet ik betalen?

Op iedere school wordt van ouders een vergoeding van de kosten gevraagd voor activiteiten die nodig zijn voor een goed lesprogramma.

Kosten:
€ 15,- voor de cultuurkaart en leerlingpas
€ 23,- voor educatieve activiteiten
€ 27,50 voor excursies
Totaal: € 65,50 verplichte kosten

Team-X: € 92,50 educatieve kosten en excursies, totaal € 107,50 kosten.
Vrijwillig: € 240,- voor vijf daags watersportkamp aan het einde van het jaar.

Wat een ouder wil weten

Mijn kind gaat met de fiets: hoe veilig is de route naar school?

Mijn kind gaat met de fiets: hoe veilig is de route naar school?

Het Mill Hill College streeft ernaar dat uw kind nooit alleen heen of terug hoeft te fietsen. Dat is wel zo geruststellend!

Wat een ouder wil weten

Hoe krijg ik inzicht in de voortgang van mijn kind?

Hoe krijg ik inzicht in de voortgang van mijn kind?

Op het Mill Hill College maken we gebruik van Magister, een beveiligde omgeving waar ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, de agenda, het huiswerk, opdrachten en vorderingen kunnen bekijken.

 

Wat een ouder wil weten

Hoe wordt pesten tegengegaan?

Hoe wordt pesten tegengegaan?

Pesten wordt keihard aangepakt. Het Mill Hill College voert een no-nonsense beleid. Zodra er signalen zijn van pesten wordt er tot op de bodem uitgezocht wat er speelt, wie er betrokken zijn en met alle partijen samen wordt een oplossing gezocht.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld