Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

De verspreiding van het coronavirus roept wellicht de vraag op welke maatregelen we als school (moeten) treffen. Afgelopen weekend heeft u hierover van ons een brief ontvangen.

Het is heel begrijpelijk dat mensen ongerust zijn en vragen hebben. Zo zijn er ouders die twijfelen of ze hun kind wel naar school moeten laten gaan. We houden ons aan de richtlijnen vanuit het RIVM en houden de berichtgeving vanuit het RIVM nauwlettend in de gaten. Ook vanuit de Vereniging OMO worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd.

De lokale overheid en de lokale GGD informeren ons indien er (aanvullende) maatregelen getroffen moeten worden. Vooralsnog is dit niet het geval.

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel en kun je zelf nemen. Deze maatregelen gelden overigens voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus nu extra belangrijk om deze op te volgen: Blijf met koorts thuis, was regelmatig je handen​, hoest en nies in de binnenkant van de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Inmiddels zijn i.v.m. een steekproef die het RIVM in Brabant uitvoert, de adviezen enigszins aangescherpt. Hierover heeft u inmiddels een brief ontvangen.

Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, zullen wij u direct op de hoogte brengen.