Op woensdag 23 en donderdag 24 januari 2019 worden er informatieavonden gehouden over social media en jongeren. Deze avond wordt georganiseerd met theatergroep Helder Theater.
Deze avond is bedoeld voor leerlingen van de brugklas, leerlingen groep 8 en de ouder(s)/verzorger(s). De avond start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Inmiddels is de inschrijving gesloten.