Het Mill Hill College in Goirle heeft van het Ministerie toestemming gekregen om met ingang van schooljaar 2019-2020 deel te nemen aan de pilot “versneld vwo”. Leerlingen worden hiermee in de gelegenheid gesteld om in 5 jaar, in plaats van de reguliere 6 jaar, het vwo- diploma te behalen. De leerlingen die volgend schooljaar starten op het vwo zijn de eersten die aan deze pilot kunnen deelnemen. Het gaat hierbij vooral om vwo-leerlingen die extra uitdaging nodig hebben en vaardig genoeg zijn in het “leren leren”.

Halverwege de brugklas kunnen leerlingen aangeven of ze in aanmerking willen komen voor het versnelde traject. De leerlingen die daadwerkelijk tot het versnelde traject worden toegelaten, krijgen een ‘sprintcoach’. De sprintcoach begeleidt de leerling bij het doorlopen van de studie. Leerlingen sluiten in drie jaar de leerjaren 1 t/m 4 vwo af, waarna zij in klas 5 en 6 vwo aansluiten bij de reguliere klassen.

De pilot biedt naast de optie om in 5 jaar een volledige vwo-opleiding af te ronden nog andere interessante mogelijkheden. Zo is het mogelijk dat een leerling één of enkele vakken versneld afrondt. Voor deze leerlingen ontstaat dan ruimte tot verdieping in vakken, de mogelijkheid tot verbreding (extra vakken te volgen) en/of deel te nemen aan masterclasses bij de universiteit.