Leerlingbegeleiding

Help Je Wereld

Eerstelijnsbegeleiders

De mentor is de belangrijkste docent voor de begeleiding van de leerlingen. De mentoren hebben het hele schooljaar een klas of een groep leerlingen onder hun hoede en zien toe op het wel en wee van de leerlingen. Zij besteden aandacht aan (studie)vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en is de contactpersoon tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de school.

De mentoren van de brugklas worden geassisteerd door twee bovenbouwleerlingen, de zogenoemde leerlingmentoren. Deze twee leerlingen ondersteunen de mentor gedurende het schooljaar met de begeleiding van de klas. Zij waren immers zelf enkele jaren geleden brugklasser en voelen daardoor heel goed aan waar de knelpunten zitten en wat de wensen zijn. Uiteraard blijft de mentor verantwoordelijk voor de begeleiding van uw zoon/dochter. De vakdocenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de les en de studie begeleiding.

Iedere afdeling kent daarnaast een coördinator leerlingzaken die de algehele verantwoording heeft voor de leerlingbegeleiding binnen de afdeling. Hij of zij kan ook doorverwijzen indien dat nodig is.

Mill Hill College

Versterk Je wereld!