GESCHIEDENIS

Heden en verleden van Je Wereld

Het Mill Hill College bestaat inmiddels 60 jaar. Er zijn ondertussen al de nodige generaties leerlingen bij ons afgestudeerd.

De Mill Hill Fathers zijn wereldgeestelijken die zich verenigd hebben  in een religieuze  gemeenschap. Vroeger hielden de “Fathers van Mill Hill” zich voornamelijk bezig met missionair en ontwikkelingswerk in derdewereldlanden. Zij hadden in Nederland een aantal opleidingsplaatsen: Roosendaal, Tilburg, Hoorn en Haelen. Tegenwoordig zijn de “Fathers van Mill-Hill” grotendeels werkzaam met inlandse priesters.

Nog steeds leven we actief mee met de mensen in ontwikkelingslanden. Als afsluiting van de vredesweek organiseren we jaarlijks een rommelmarkt, waarvan de opbrengst naar goede doelen in de derde wereld gaat. Het afgelopen jaar was dat maar liefst € 52.740,00.  In de geschiedenis van de school zijn we twee maal gefuseerd; in 1989 met mavo St. Jan in Goirle en in 1997 met de St. Jozef mavo in Hilvarenbeek. Hierdoor hebben we het onderwijspakket van havo en vwo uitgebreid met mavo. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in goede huisvesting en in een prettige schoolomgeving. Zo beschikken we over een modern open leercentrum (Agora) en een goed uitgeruste mediatheek om onderwijsvernieuwingen te ondersteunen. Leerlingen kunnen hier een laptop lenen en in fluisteroverleg samenwerken of in stilte studeren.

Zo’n 1500 leerlingen komen elke schooldag vanuit Goirle, Riel, Alphen, Tilburg, Hilvarenbeek, Diessen, Biest-Houtakker, Esbeek, Baarle-Nassau of Poppel (B) naar het Mill Hill College.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld